Przejdź do treści

Opublikowano: 19.07.2022 10:52

Nasze TOP 5 najpopularniejszych kierunków tegorocznej rekrutacji

W tegorocznej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia w PW prawie 12 tys. kandydatów złożyło 44 tys. aplikacji

Prawie 12 tys. kandydatów i 44 tys. złożonych aplikacji – to wyniki rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej, które rozpoczną się 1 października 2022 r. Wiemy też, na jakich kierunkach chciało studiować najwięcej osób.

W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych I stopnia przygotowaliśmy 5 655 miejsc. Dołączyć do nas chciało 11 833 kandydatów, którzy w sumie złożyli 43 809 aplikacji. Dane obejmują również PW Filię w Płocku.

W tym roku pod względem liczby aplikacji na miejsce największym zainteresowaniem wśród kandydatów z polskim obywatelstwem cieszyły się kierunki:

  • cyberbezpieczeństwo (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) – 25 aplikacji na miejsce;
  • zarządzanie (Wydział Zarządzania) - 20 aplikacji na miejsce;
  • computer science (studia prowadzone w języku angielskim na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych) – 20 aplikacji na miejsce;
  • informatyka stosowana (Wydział Elektryczny) – 17 aplikacji na miejsce;
  • matematyka i analiza danych (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) – 17 aplikacji na miejsce.

Biorąc pod uwagę liczbę aplikacji, najwięcej złożono na kierunki:

  • informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) – 2104 aplikacji;
  • zarządzanie (Wydział Zarządzania) – 1825 aplikacji;
  • budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej) – 1817 aplikacji;
  • informatyka stosowana (Wydział Elektryczny) – 1569 aplikacji;
  • cyberbezpieczeństwo (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) – 1478 aplikacji.

Wśród kandydatów zagranicznych największą popularnością cieszyły się kierunki: computer science na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, computer science and information systems na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz informatyka, również na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Politechnika Warszawska nie wprowadza do oferty nowego kierunku, ale dla najlepszych kandydatów (laureatów i finalistów olimpiad) przygotowaliśmy studia id. To nowy program, dzięki któremu zdolne i ambitne osoby już od początku studiów mogą uczyć i rozwijać się w sposób indywidualny pod okiem najlepszych nauczycieli akademickich – tutorów.

Podobne tematy: