Przejdź do treści

Opublikowano: 26.06.2024 08:32

Na podium w rankingu Perspektyw

Przedstawiciele najlepszych uczelni i wydziałów prowadzących najlepsze kierunki studiów odebrali pamiątkowe dyplomy podczas uroczystej gali podsumowującej ranking

Trzecie miejsce wśród polskich uczelni akademickich, pierwsze miejsce w gronie uczelni technicznych i trzynaście pierwszych miejsc w zestawieniu kierunków – to wyniki Politechniki Warszawskiej w rankingu przygotowywanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. 

To już ósmy raz z rzędu, kiedy zajmujemy trzecią pozycję na liście najlepszych uczelni akademickich w naszym kraju. Tradycyjnie wyprzedzają nas Uniwersytet Warszawski (1. miejsce) i Uniwersytet Jagielloński (2. miejsce). Trwa też nasza seria na czele rankingu uczelni technicznych – jesteśmy w nim najlepsi już po raz dziewiętnasty z rzędu. 

Na grafice tabela z 10 najlepszymi uczelniami w Polsce według rankingu Perspektyw 2024
Najlepsze polskie uczelnie akademickie

Powody do zadowolenia przynoszą nam także lokaty naszych studiów. W rankingu kierunków na pierwszym miejscu znalazły się:

 • automatyka i robotyka (ex aequo z Politechniką Poznańską),
 • biotechnologia (mgr inż.),
 • elektronika i telekomunikacja (ex aequo z Akademią Górniczo-Hutniczą),
 • elektrotechnika,
 • energetyka,
 • geodezja i kartografia,
 • informatyka (mgr inż.),
 • inżynieria materiałowa,
 • lotnictwo i kosmonautyka,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • technologia chemiczna (ex aequo z Politechniką Gdańską),
 • transport (ex aequo z Politechniką Morską w Szczecinie),
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.

Drugą pozycję zajęły z kolei:

 • budownictwo (ex aequo z Politechniką Gdańską),
 • fizyka techniczna,
 • inżynieria biomedyczna (ex aequo z Politechniką Śląską),
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria środowiska (ex aequo z Politechniką Wrocławską i Politechniką Poznańską), 
 • matematyka,
 • mechatronika.

– Cieszę się z wyników rankingu, bo potwierdzają one mocną pozycję Politechniki Warszawskiej wśród coraz dynamiczniej rozwijających się polskich uczelni – komentuje prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej. – To duma i zaszczyt, że jesteśmy w tym gronie, a także wielkie wyzwanie i zobowiązanie, by sprostać oczekiwaniom współczesnego świata, nie zatracając się przy tym w pogoni za wynikami i ciągłym porównywaniu się z innymi. Dlatego największym powodem do radości nie są dla mnie same miejsca w rankingu, a potwierdzenie, że praca, którą tak wiele osób wkłada w codzienne funkcjonowanie i doskonalenie naszej Politechniki, przynosi efekty. Bardzo za nią dziękuję. 

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Publicznych Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych oraz Ranking Kierunków Studiów. 

Ranking Uczelni Akademickich 2024, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, uwzględnia 31 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy,  Efektywność naukowa, Innowacyjność, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie.

W Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2024 oceniono 74 główne kierunki lub grupy kierunków studiów. W zależności od specyfiki danego kierunku, zestawienie przygotowano na bazie od 12 do 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Potencjał dydaktyczny, Potencjał naukowy, Umiędzynarodowienie, a w niektórych przypadkach – także z kryteriami dodatkowymi Różne są też wskaźniki wag poszczególnych kryteriów – w zależności od specyfiki kierunku. 

Pełne wyniki są dostępne na stronie 2024.ranking.perspektywy.pl

Podobne tematy: