Przejdź do treści

Opublikowano: 04.06.2024 09:49

Doktorat na Politechnice Warszawskiej? Weź udział w rekrutacji!

Zapraszamy do Szkoły Doktorskiej PW!

Zobacz również

Myślisz o karierze naukowej, rozwoju swoich dotychczasowych badań lub rozpoczęciu nowych? Zapraszamy do naszej Szkoły Doktorskiej! Rejestracja na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 trwa do 26 lipca. 

Nasi doktoranci podbijają Polskę i świat! Wygrali międzynarodowy konkurs o Nagrodę Jamesa Dysona, regularnie znajdują się wśród wybitnych młodych naukowców z naszego kraju, otrzymują granty, stypendia i nagrody. Pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami takimi jak aplikacje wykorzystujące wirtualną rzeczywistość do pomocy w leczeniu po udarze mózgu, implanty do regeneracji kości gąbczastej, urządzenia do rehabilitacji oddechowej, egzoszkielet rehabilitacyjny czy nowatorski system do syntezy e-paliwa. Też możesz realizować takie ambitne projekty!

Rekrutacja do naszej Szkoły Doktorskiej odbywa się w formie konkursu, w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych. Zapisy na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 są prowadzone w 15 dyscyplinach. Na kandydatów czeka 115 miejsc. 

Dyscypliny i limity miejsc:

 • architektura i urbanistyka – 8 miejsc, 
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne – 10 miejsc,
 • biotechnologia – 4 miejsca,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja – 13 miejsc, 
 • inżynieria biomedyczna – 5 miejsc, 
 • inżynieria chemiczna – 9 miejsc, 
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport – 15 miejsc,
 • inżynieria materiałowa – 4 miejsca, 
 • inżynieria mechaniczna – 10 miejsc, 
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – 8 miejsc, 
 • matematyka – 6 miejsc, 
 • nauki chemiczne – 9 miejsc, 
 • nauki fizyczne – 9 miejsc, 
 • nauki prawne – 1 miejsce,
 • nauki o zarządzaniu i jakości – 4 miejsca. 

Do Szkoły Doktorskiej PW może aplikować osoba, która:

 • ma tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub innym kraju, 
 • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę co najmniej dobrą,
 • nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej.

Rejestracja kandydatów do szkoły Doktorskiej odbywa się w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu IRK

Opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł. 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Skontaktuj się z wybranym przez siebie potencjalnym promotorem w celu uzyskania jego zgody i określenia wstępnej tematyki pracy doktorskiej. W znalezieniu potencjalnego promotora pomocna będzie wyszukiwarka promotorów i zagadnień badawczych. Znajdziesz tu wykaz promotorów, sprawdzisz limity miejsc do konkretnych osób, a także zapoznasz się z obszarem badawczych zainteresowań potencjalnych promotorów.
 2. Zarejestruj się w systemie IRK. Złóż tam wymagane dokumenty. Masz na to czas do 26 lipca. 
 3. Między 26 sierpnia a 6 września odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. 
 4. Na 12 września zaplanowano publikację listy rankingowej (uwaga, to nie jest lista przyjętych).
 5. Jeśli jesteś na liście rankingowej masz kilka dni (13–19 września) na złożenie dokumentów uzupełniających w systemie IRK: dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły (dyplom), a w przypadku jego braku zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego wystawionego przez Wydział/Instytut (jeżeli wymienione dokumenty nie zostały jeszcze wgrane do systemu) oraz oświadczenia o wyborze szkoły doktorskiej/dyscypliny naukowej.
  Warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów, uzyskanie co najmniej 60% punktów w postępowaniu konkursowym oraz znalezienie się w granicach limitu przyjęć wyznaczonego dla danej dyscypliny naukowej.
 6. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, listy przyjętych zostaną opublikowane 25 września. Po ogłoszeniu listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Dział Obsługi Doktorantów poinformuje osoby znajdujące się na liście o kolejnych krokach, w tym o terminach składania oryginałów dokumentów rekrutacyjnych.

Do zobaczenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej! 

Zobacz również