Przejdź do treści

Opublikowano: 19.10.2022 10:51

Badacze z PW w gronie najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Lista jest przygotowywana przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier

W zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2021 Politechnika Warszawska ma 47 przedstawicieli na liście obejmującej całą karierę badawczą i 38 w wykazie osiągnięć tylko za ostatni rok.

TOP 2% Scientists 2021 składa się z dwóch odrębnych list. Pierwsza ocenia dorobek naukowy z kariery badawczej (wykorzystując dane od 1960 roku), w drugiej brane są pod uwagę jedynie publikacje i cytowania z ostatniego roku kalendarzowego. Na liście dotyczącej kariery naukowej znalazło się 1058 badaczy z Polski – to reprezentanci 163 instytucji naukowych (uczelni i instytutów badawczych). W zestawieniu za poprzedni rok mamy natomiast 1092 Polaków ze 165 instytucji.

Zestawienie jest przygotowywane przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier.

Ranking TOP 2% opracowano w oparciu o dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów.

Naukowcy z PW w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2021* (dane za całą karierę):

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Robert Bałdyga (Chemical Engineering),
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka (Analytical Chemistry),
 • prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk (Energy),
 • prof. dr hab. inż. Józef R. Dygas (Energy),
 • prof. dr hab. inż. Leon Gradoń (Chemical Engineering),
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak (Industrial Engineering & Automation),
 • prof. dr hab. inż. Czesław Kajdas (Mechanical Engineering & Transports),
 • prof. dr hab. inż. Miroslaw A. Karpierz (Optoelectronics & Photonics),
 • prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski (Electrical & Electronic Engineering),
 • prof. dr hab. inż. Adam Kisiel (Nuclear & Particle Physics),
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki (Optoelectronics & Photonics),
 • prof. dr hab. Franciszek Krok (Energy),
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Krupka (Networking & Telecommunications),
 • prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz (Artificial Intelligence & Image Processing),
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska (Optoelectronics & Photonics),
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik (Materials),
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa (Networking & Telecommunications),
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska (Materials),
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński (Mechanical Engineering & Transports),
 • prof. dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk (Artificial Intelligence & Image Processing),
 • prof. dr hab. inż. Mateusz Piotr Malanowski (Networking & Telecommunications),
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska (Analytical Chemistry),
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski (Electrical & Electronic Engineering),
 • dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni (Chemical Engineering),
 • dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk, prof. uczelni (Artificial Intelligence & Image Processing),
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski (Energy),
 • prof. dr hab. Roman Morawski (Electrical & Electronic Engineering),
 • prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak (Artificial Intelligence & Image Processing),
 • dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni (Materials),
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski (Electrical & Electronic Engineering),
 • dr hab. inż. Kamil Paduszyński (Chemical Engineering),
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski (Optoelectronics & Photonics),
 • prof. dr hab. Dariusz Plewczyński (Artificial Intelligence & Image Processing),
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Tadeusz Poźniak (Optoelectronics & Photonics),
 • prof. dr hab. inż. Adam Proń (Applied Physics),
 • dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni (Electrical & Electronic Engineering),
 • prof. dr Ir. K. Roel Westerterp (Chemical Engineering),
 • prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki (Polymers),
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk (Optoelectronics & Photonics),
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Sieniutycz (Mechanical Engineering & Transports),
 • prof. dr hab. inż. Thomas Skotnicki (Applied Physics),
 • dr hab. Leszek Andrzej Stobiński (Applied Physics),
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Tumański (Applied Physics),
 • prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek (Energy),
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń (Materials),
 • prof. dr hab. inż. Tomasz R. Woliński (Optoelectronics & Photonics),
 • dr hab. inż. Wojciech Zabołotny, prof. uczelni (Optoelectronics & Photonics).

Naukowcy z PW w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2021* (dane za ostatni rok):

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Robert Bałdyga (Chemical Engineering),
 • dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni (Oncology & Carcinogenesis),
 • dr Muhammad Ali Butt (Optoelectronics & Photonics),
 • prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk (Energy),
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna (Logistics & Transportation),
 • dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni (Materials),
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak (Industrial Engineering & Automation),
 • prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski (Electrical & Electronic Engineering),
 • dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni (Aerospace & Aeronautics),
 • prof. dr hab. inż. Adam Kisiel (Nuclear & Particle Physics),
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki (Optoelectronics & Photonics),
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Krupka (Networking & Telecommunications),
 • prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz (Artificial Intelligence & Image Processing),
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska (Optoelectronics & Photonics),
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa (Networking & Telecommunications),
 • prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński (Organic Chemistry),
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski (Electrical & Electronic Engineering),
 • dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk, prof. uczelni (Artificial Intelligence & Image Processing),
 • dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla, prof. uczelni (Networking & Telecommunications),
 • prof. dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk (Artificial Intelligence & Image Processing),
 • prof. dr hab. inż. Mateusz Piotr Malanowski (Networking & Telecommunications),
 • prof. dr hab. Inż. Wlodzimierz Ogryczak (Artificial Intelligence & Image Processing),
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski (Electrical & Electronic Engineering),
 • dr hab. inż. Kamil Paduszyński (Chemical Engineering),
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski (Optoelectronics & Photonics),
 • prof. dr hab. Dariusz Plewczyński (Artificial Intelligence & Image Processing),
 • prof. dr hab. inż. Adam Proń (Applied Physics),
 • dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni (Electrical & Electronic Engineering),
 • prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki (Polymers),
 • dr hab. inż. Piotr Jerzy Samczyński, prof. uczelni (Networking & Telecommunications),
 • dr hab. Leszek Andrzej Stobiński (Applied Physics),
 • dr hab. inż. Mateusz Jakub Śmietana, prof. uczelni (Optoelectronics & Photonics),
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski (Biomedical Engineering),
 • dr hab. inż. Maciej Trusiak (Optoelectronics & Photonics),
 • dr hab. inż. Tomasz Trzciński, prof. uczelni (Nuclear & Particle Physics),
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Tumański (Applied Physics),
 • prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek (Energy),
 • prof. dr hab. inż. Tomasz R. Woliński (Optoelectronics & Photonics).

* W nawiasach zaznaczono, w jakich obszarach wskazani naukowcy byli najczęściej cytowani.

Pełne zestawienie jest dostępne na stronie wydawnictwa Elsevier

Podobne tematy: