Opublikowano: 16.11.2020 15:03

Za nami uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Dnia PW

Zajęcia prowadzimy zdalnie, ograniczamy kontakty bezpośrednie, nie organizujemy stacjonarnych wydarzeń, ale niezmienne pozostaje, że świętujemy Dzień Politechniki Warszawskiej. 15 listopada 1915 roku rozpoczęto na naszej Uczelni pierwszy rok akademicki z polskim jako językiem wykładowym. Żeby upamiętnić to wydarzenie, 16 listopada 2020 roku spotkaliśmy się online na uroczystym posiedzeniu Senatu PW.

Zdjęcie prof. Krzysztofa Zaremby, Rektora PW podczas uroczystego posiedzenia Senatu

fot. Biuletyn PW

Na wyjątkowy charakter tego wydarzenia zwracał uwagę prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej. W swoim wystąpieniu przypomniał najważniejsze wydarzenia w historii naszej Uczelni oraz złożył życzenia całej społeczności PW. - Niech siłą studentów, pracowników i absolwentów Politechniki Warszawskiej stanie się niezachwiana wiara w moc marzeń - mówił Rektor.

Medale

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu poznaliśmy laureatów Medalu PW oraz Medalu Młodego Uczonego.

Medal PW nr 48 "w uznaniu szczególnego oddania sprawom Uczelni w Płocku oraz za rozwijanie współpracy z miastem i regionem" otrzymał prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński z Filii PW w Płocku, Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Prorektor ds. Filii w Płocku w latach 1999-2005 i 2012-2020. Uroczystą laudację w imieniu dr. hab. inż. Jacka Kubissy wygłosiła dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni - Prorektor ds. Filii w Płocku. 

Zdjęcie Medalu PW nr 48

Medal PW dla profesora Janusza Zielińskiego, fot. Biuletyn PW

 

Laureatem Medalu PW nr 49 "za działania na rzecz Wspólnoty Akademickiej w wymiarze krajowym i europejskim, a także dla dobrego imienia Politechniki Warszawskiej" został prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Uroczystą laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Roman Barlik.

Zdjęcie Medalu PW nr 49

Medal PW dla profesora Andrzeja Kraśniewskiego, fot. Biuletyn PW

 

Medalem Młodego Uczonego uhonorowano dr. hab. Michała Tomzę z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrodę przyznano za rozwijanie nowych koncepcji oraz metod teoretycznych do opisu i odkrywania właściwości ultrazimnej materii. Uroczystą laudację wygłosił dr hab. Leszek Adamowicz, prof. uczelni.

Zdjęcie Medalu Młodego Uczonego nr 13

Medal Młodego Uczonego dla dr. hab. Michała Tomzy

 

Współpraca z Siemensem

Uroczyste posiedzenie Senatu było też okazją do podsumowania XXV Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych, X Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki oraz IV Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki. Laureatów poznaliśmy we wrześniu. Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele naszej Uczelni.

- Jesteśmy wdzięczni za tę współpracę - mówiła Dominika Bettman, Prezes Zarządu Siemens Polska.

Zwracała też uwagę, że do tej pory w Konkursie zgłoszono ponad 1000 prac, a ponad 100 nagrodzono.

Pamiętamy

Dzień PW to okazja, by wspomnieć tych przedstawicieli naszej Wspólnoty, których nie ma już z nami i symbolicznie podziękować im za wkład w rozwój Politechniki.

Prof. Krzysztof Zaremba przypomniał, że 12 listopada przedstawiciele Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji, Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej oraz Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej złożyli kwiaty pod tablicami w Gmachu Głównym, m.in. pod tą „W Hołdzie Poległym za Wolną Polskę Pracownikom, Studentom i Absolwentom Politechniki Warszawskiej”. Uczestnicy uroczystego posiedzenia Senatu mogli zobaczyć film z tego podniosłych chwil.

Zdjęcie tablicy i złożonych pod nią kwiatów

W Dniu PW pamiętamy o ludziach zasłużonych dla naszej wolności, fot. Biuletyn PW

- Mam nadzieję, że za rok spotkamy się twarzą w twarz - podsumował wydarzenie prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW.

Życzenia z okazji Dnia PW

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

Wydarzenia towarzyszące Dniu PW: