Opublikowano: 02.08.2022 13:19

Wyniki ewaluacji działalności naukowej

Znamy wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021. Spośród 15 dyscyplin z Politechniki Warszawskiej jedna uzyskała kategorię naukową A+, siedem – kategorię A i kolejne siedem – kategorię B+. Oznacza to, że mamy prawo prowadzić studia i kształcić doktorantów we wszystkich tych dyscyplinach oraz nadawać w nich stopnie naukowe.

Zdjęcie mikroskopu

W najnowszej ewaluacji można było otrzymać kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C

Kategorie przyznane dyscyplinom z PW:

 • architektura i urbanistyka – B+
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika – A
 • filozofia – A
 • informatyka techniczna i telekomunikacja – A
 • inżynieria biomedyczna – B+
 • inżynieria chemiczna – B+
 • inżynieria lądowa i transport – B+
 • inżynieria materiałowa – A
 • inżynieria mechaniczna – B+
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – A
 • matematyka – A
 • nauki chemiczne – A
 • nauki fizyczne – B+
 • nauki o zarządzaniu i jakości – B+
 • nauki prawne – A+

Ewaluacja to ocena działalności naukowej, której cyklicznie poddawane są podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Podstawą ewaluacji są osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w danym podmiocie.

Najnowszą analizę przeprowadzono dla dyscyplin naukowych (a nie – jak wcześniej – dla wydziałów). Oceny dokonano na podstawie trzech głównych kryteriów: poziomu naukowego i artystycznego prowadzonej działalności, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Podmioty mogły otrzymać kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C.

Więcej informacji o ewaluacji znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki