Opublikowano: 04.03.2021 13:03

Świętujemy Światowy Dzień Inżyniera

W tym roku po raz drugi obchodzimy międzynarodowe święto, które podkreśla rolę twórców techniki i znaczenie ich pracy dla społeczeństwa.

Zdjęcie alegorii wieńczących Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

fot. i rys. BPI

Z inicjatywą ustanowienia święta inżynierii wyszła Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations). WFEO zaproponowało, aby Światowy Dzień Inżyniera obchodzić 4 marca, czyli w dniu założenia organizacji w 1968 r. Propozycja spotkała się z ogromnym poparciem środowiska inżynierskiego.

Inżynierowie na PW

Na Politechnice Warszawskiej mamy obecnie 19 wydziałów i 1 kolegium. Studia inżynierskie prowadzi 18 wydziałów. 

W 2020 roku mieliśmy 2835 absolwentów, którzy uzyskali tytuł inżyniera (2497 na studiach stacjonarnych i 338 na niestacjonarnych).

Historyczne ciekawostki

W zbiorach Muzeum Politechniki Warszawskiej jest dostępny skład osobowy PW z pierwszych lat jej funkcjonowania jako uczelni prowadzącej nauczanie w języku polskim (czyli po roku 1915). Tytuł inżyniera pojawia się tam przy nazwiskach czterech wykładowcach. Są to Zygmunt Straszewicz (pierwszy Rektor PW), Henryk Czopowski, Czesław Skotnicki i Czesław Witoszyński.

Ciekawe informacje o pierwszych absolwentach PW można znaleźć w książce Leona Staniewicza „Politechnika Warszawska 1915-1925: Księga Pamiątkowa”.

I tak, na ówczesnym Wydziale Budowy Maszyn i Elektrotechniki (w 1921 roku rozdzielonym na Wydział Mechaniczny i Wydział Elektrotechniczny) pierwszy egzamin dyplomowy w pierwszym terminie (luty 1918 roku) zdało dwóch studentów, a w drugim terminie (czerwiec 1918 roku) – 15.

Pierwsze dyplomy inżynierów elektryków (już na Wydziale Elektrotechnicznym) zostały przyznane sześciu studentom. Było to w roku akademickim 1921/22.

Na Wydziale Chemicznym (w książce Leona Staniewicza obowiązuje zapis „Wydział Chemji”) pierwsze dyplomy uzyskano w roku akademickim 1920/1921. Było ich 17.

Pierwsze dyplomy „architektów dyplomowanych” wydano w roku 1922. (…) odtąd ogólna liczba wychowańców Wydziału [Architektury], którzy go ukończyli stanowi 72 osoby, w liczbie tej 4 kobiety – czytamy w książce „Politechnika Warszawska 1915-1925: Księga Pamiątkowa”.

Powstały w 1921 roku Wydział Mierniczy w roku 1925 miał (…) 150 słuchaczów rzeczywistych i 11 wolnych. Z tej liczby 5 otrzymało tematy do pracy dyplomowej, co stanowi 16,7%, przyjętych na Wydział w I-szym roku.

Wydział Inżynierii Lądowej do 1 marca 1925 roku ukończyło 121 studentów, a Wydział Inżynierii Wodnej do wiosny tego samego roku – 29.

Grafika na Światowy Dzień Inżyniera

rys. BPI

Kim jest inżynier?

Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, inżynier to osoba mająca wyższe wykształcenie techniczne oraz tytuł nadawany absolwentom uczelni technicznych.

Samo słowo inżynier wywodzi się z języka francuskiego (ingénieur – człowiek twórczego umysłu, wynalazca, konstruktor).

Od francuskiego ingénieur tylko krok do łacińskiego ingeniosus – oznaczającego osobę wyszkoloną i pochodzącego od wyrazu ingenium, który możemy tłumaczyć jako charakter, inteligencję, talent.

A kim jest inżynier według dzieci z Przedszkola PW „Bobotechnika”? Zapraszamy do słuchania!