Opublikowano: 25.03.2021 16:58

Profesor Lech Łobocki w Państwowej Radzie Ochrony Środowiska

Badacz związany z Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW został powołany na członka PROŚ na mocy Zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r.

Profesor Lech Łobocki, fot. Wydział IBHiIŚ PW

Profesor Lech Łobocki, fot. Wydział IBHiIŚ PW

Państwowa Rada Ochrony Środowiska to organ doradczy i opiniotwórczy ministra klimatu i środowiska. W jej skład wchodzi 30 osób – przedstawicieli świata nauki, środowisk zawodowych, organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli samorządu gospodarczego.

Główne zadania PROŚ to opracowywanie opinii w sprawach ochrony środowiska oraz przedstawianie propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz do zachowania lub poprawy jego stanu.

Reprezentujący Politechnikę Warszawską prof. Lech Łobocki to specjalista ochrony atmosfery i meteorologii teoretycznej oraz stosowanej. W badaniach naukowych koncentruje się na meteorologii granicznej warstwy atmosfery, numerycznym modelowaniu przepływów atmosferycznych, numerycznych prognozach meteorologicznych, a także zastosowaniach modelowania numerycznego w problemach meteorologii technicznej i ochrony atmosfery.

Innym badaczem z PW, który dołączył do składu osobowego PROŚ, jest doc. dr inż. Paweł Skowroński z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW.