Znak Politechniki Warszawskiej

Prezydent Ignacy Mościcki i jego czasy – wystawa Muzeum PW

Na początku marca zeszłego roku w sali ekspozycyjnej Muzeum Politechniki Warszawskiej odbył się wernisaż wystawy poświęconej Ignacemu Mościckiemu. Niestety ze względu na sytuację związaną z pandemią niewiele osób miało szansę ją zobaczyć. Zapraszamy więc do obejrzenia filmu, w którym dr Andrzej Ulmer prezentuje ekspozycję i przybliża postać prezydenta – syna niezwykłej epoki.

Archiwalne zdjęcie Ignacego Mościckiego w Gmachu Głównym PW

Archiwalne zdjęcie Ignacego Mościckiego w Gmachu Głównym PW, fot. Muzeum PW

Na wystawie zaprezentowano eksponaty ze zbiorów Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Politechniki Warszawskiej oraz prywatnego archiwum prof. Mirosława Nadera.