Opublikowano: 03.11.2020 14:03

Politechnika Warszawska wśród najsilniejszych marek w Polsce

Magazyn „Press” i PRESS-SERVICE Monitoring Mediów ogłosiły wyniki XIII edycji badania TOP MARKA.

Zdjęcie Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej

fot. BPI

Politechnika Warszawska zajęła piąte miejsce w rankingu marek uczelni. Jest w nim najwyżej sklasyfikowaną uczelnią techniczną.

W zestawieniu uczelnianych marek wyżej od nas znalazły się Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W rankingu ogólnym (top 500), uwzględniającym po 10 najlepszych marek z 50 branż, nasza Uczelnia została sklasyfikowana na 167. miejscu.

Badanie TOP MARKA objęło materiały, które ukazały się w mediach między 1 lipca 2019 a 30 czerwca 2020 roku. Pod uwagę wzięto publikacje w prasie, serwisach internetowych i mediach społecznościowych.

„Wszystkie szkoły wyższe z zestawienia pięciu najsilniejszych brandów pojawiały się w mediach w związku z sukcesami ich pracowników i studentów.” (…) Politechnika Warszawska [zasłynęła z] miecza świetlnego [skonstruowanego] przez jedną ze studentek, w ramach pracy inżynierskiej” – czytamy w opisie wyników.

Zestawienie TOP MARKA powstało w oparciu o wskaźnik, nazywany przez twórców siłą marki. To iloczyn impactu (szacowane dotarcia informacji o marce) i indeksu sentymentu (otrzymany w wyniku oceny opublikowanych treści pod kątem ich wydźwięku).

Impact wylicza się na podstawie danych o zasięgu medium - jego nakładzie w przypadku prasy, średniej miesięcznej liczbie unikalnych użytkowników w przypadku serwisów internetowych albo liczby obserwujących na portalach społecznościowych. Wskaźnik ten uwzględnia także wiedzę o zwyczajach czytelników i odbiorców wpływających na rzeczywiste dotarcie treści oraz specyfikę poszczególnych mediów. Dodatkowo impact jest korygowany w odniesieniu do wielkości każdej ze wzmianek o marce.

Aby otrzymać indeks sentymentu, oceniono publikowane treści pod kątem ich wydźwięku. Potem wyliczono proporcje między liczbą wzmianek pozytywnych, negatywnych i neutralnych dla wizerunku danej marki. W przypadku wydźwięku całkowicie negatywnego wzmiance przyporządkowano wartość -10, w 100 proc. pozytywnego 5, a wzmiankom o wydźwięku neutralnym wartość 1.