Opublikowano: 22.06.2021 09:00

PW w Rankingu Kierunków Studiów 2021

22 kierunki studiów prowadzone na naszej Uczelni znalazły się na podium rankingu przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Aż 17 z nich sklasyfikowano na pierwszym miejscu. Więcej najlepszych kierunków prowadzi tylko Uniwersytet Warszawski (23).

Zdjęcie studentów PW pracujących w warsztacie

I miejsce w rankingu zajęły:

 • architektura,
 • automatyka i robotyka,
 • biotechnologia,
 • elektronika i telekomunikacja,
 • elektrotechnika,
 • energetyka,
 • geodezja i kartografia,
 • informatyka,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria środowiska,
 • lotnictwo i kosmonautyka,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • technologia chemiczna,
 • transport,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.

II miejsce w rankingu zajęły:

 • budownictwo,
 • fizyka techniczna,
 • mechatronika.

III miejsce w rankingu zajęły:

 • gospodarka przestrzenna,
 • matematyka.

W zestawieniu znalazło się 71 kierunków studiów w dziewięciu obszarach obejmujących nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu, a także rolnicze, leśne i weterynaryjne.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2021, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 11 do 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Potencjał dydaktyczny, Potencjał naukowy, Umiędzynarodowienie.

Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie ranking.perspektywy.pl