Opublikowano: 25.03.2021 08:37

Nowi profesorowie z PW

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych dziesięciorgu naukowcom z naszej Uczelni.

Zdjęcie Gmachu Głównego PW

Postanowieniem z 10 marca 2020 roku tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych otrzymał dr hab. inż. Artur Zbiciak z Wydziału Inżynierii Lądowej. Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych z udziałem prof. Zbiciaka odbyła się 25 lutego 2021 roku w Pałacu Prezydenckim

Postanowieniem z 20 stycznia 2021 r. profesorami nauk inżynieryjno-technicznych zostali dr. hab. inż. Robert Adam Kowalski z Wydziału Inżynierii Lądowej i dr. hab. inż. Krzysztof Tadeusz Poźniak z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Z kolei postanowieniem z dnia 11 lutego 2021 r. tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych nadano dr. hab. inż. Jarosławowi Milewskiemu z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, dr. hab. inż. Piotrowi Szczęsnemu Olszewskiemu z Wydziału Inżynierii Lądowej, dr. hab. inż. Piotrowi Marii Przybyłowiczowi z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, dr hab. inż. Joannie Ludmile Ryszkowskiej z Wydziału Inżynierii Materiałowej, dr. hab. inż. Jackowi Jerzemu Szumbarskiemu z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, dr. hab. inż. Wojciechowi Święszkowskiemu z Wydziału Inżynierii Materiałowej i dr. hab. inż. Robertowi Piotrowi Zalewskiemu z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych.