Opublikowano: 01.09.2022 09:37

Mobilna platforma mapowania

Na Politechnice Warszawskiej powstała mobilna platforma mapowania dróg. Docelowo urządzenie posłuży do realizacji przykładowych prac inwentaryzacyjnych obiektów inżynierskich oraz zabytkowych.

Grafika przedstawiająca Dużą Aulę w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w obrazie mobilnej platformy

Przykład danych z przejazdu mobilnej platformy wewnątrz Dużej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

Platforma jest częścią projektu realizowanego przez Wydział Geodezji i Kartografii i Wydział Inżynierii Lądowej.
– Naszym celem jest synergia i analiza wieloźródłowych danych w inwentaryzacji dróg w zakresie nawierzchni oraz kartowanie ich otoczenia – mówi dr inż. Krzysztof Bakuła z Wydziału Geodezji i Kartografii, kierownik projektu.

Najważniejszą częścią badań jest określenie sposobu integracji danych związanych z poprawną georeferencją, czyli nadawaniem orientacji w przestrzeni wieloźródłowym danym geoprzestrzennym w znanym układzie współrzędnych, wzajemną kalibracją systemów nawigacyjnych z georadarem (GPR), lidarem wykorzystującym światło w postaci impulsowego lasera do pomiaru odległości od obiektu, a także kamerami fotogrametrycznymi.

Zdjęcie mobilnej platformy mapowania

Mobilna platforma mapowania

Celem projektu jest także opracowanie metodyki analizy i wizualizacji danych z różnych, ale zintegrowanych źródeł, aby uzyskać bardziej wiarygodną i dokładniejszą informację podczas inwentaryzacji obiektów inżynierskich.

– Synergia danych lidar i GPR jest pożądana z przyczyn diagnostycznych. Dane ze skanowania laserowego i kamer fotogrametrycznych pozwalają na badania powierzchni obiektu, jego struktury i inwentaryzacji otoczenia z rozdzielczością rzędu pojedynczych centymetrów, natomiast dane z pomiarów georadarowych umożliwiają badania wnętrza konstrukcji i określenie jej stanu – wyjaśnia dr inż. Krzysztof Bakuła. – Spójna wizualizacja danych w jednorodnym środowisku umożliwia lepsze ich zrozumienie i ocenę – podkreśla.  

Mobilna platforma kartowania dróg to efekt rocznych prac naukowców. Wyposażona jest m.in. w: skaner laserowy służący do nawigacji z użyciem algorytmów SLAM (równoczesnej orientacji i kartowania) w sytuacjach słabego sygnału GNSS (globalnego systemu nawigacji satelitarnej), kamery boczne zbierające zdjęcia do generowania chmur punktów otoczenia, wysokorozdzielczej kamery fotografującej nawierzchnię, georadaru inwentaryzującego grunt i infrastrukturę pod drogą, a także antenę GNSS.

Platforma może być monitorowania w zakresie trajektorii przejazdu tachimetrem z funkcją automatycznego śledzenia. Umożliwia pozyskanie kompleksowych danych 3D z bardzo wielu sensorów. Obecnie trwają prace dotyczące kalibracji systemu pomiarowego oraz integracji danych w czasie ich pozyskiwania, a także pilotażowe przejazdy platformą w poszukiwaniu jej zastosowań dla przyszłych projektów aplikacyjnych oraz dróg jej rozwoju.

Grafika przedstawiająca Gmach Główny Politechniki Warszawskiej w obrazie mobilnej platformy

Przykład danych pozyskanych z przejazdu mobilnej platformy wokół Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej ulicą Noakowskiego

Projekt „Synergia i wykorzystanie dużych zbiorów danych z zintegrowanej mobilnej platformy mapowania wyposażonej w LIDAR i GPR” jest realizowany w ramach prowadzonego w PW programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. Otrzymał grant w konkursie CyberiADa-2 Junior.