Znak Politechniki Warszawskiej

Michał Kucki zwycięzcą Quizu o PW

Po trzech etapach rywalizacji i emocjonującym finale poznaliśmy osoby, które najwięcej wiedzą o naszej Uczelni. Najlepszym z najlepszych okazał się Michał Kucki - student, pracownik Działu ds. Studiów i wieloletni działacz SSPW. Drugie miejsce zajął Michał Kołodziej, a trzecie - Karol Śpila.

Zdjęcie prof. Roberta Zalewskiego i Michała Kuckiego - zwycięzcy Quizu o PW

Zwycięzcy Quizu o PW gratulował prof. Robert Zalewski

Na decydujący etap Quizu o PW przygotowaliśmy 100 pytań z różnych kategorii. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą ogólną o Politechnice Warszawskiej, a także bardzo dobrą znajomością historii, architektury, wydziałów i sukcesów naukowych.

W finale zmierzyło się pięć osób: Michał Kołodziej, Michał Kucki, Joanna Rak, Karol Śpila i Damian Zasina.

Wydarzenie, oczywiście online, poprowadzili dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Paulina Chrobocińska, Główny Specjalista w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała komisja konkursowa pod przewodnictwem dr. hab. inż. Roberta Zalewskiego, prof. uczelni, Prorektora ds. Studenckich.

Wszyscy finaliści otrzymają upominki, a laureaci trzech pierwszych miejsc - sprzęt elektroniczny i uczelniane gadżety.

Zdjęcie uczestników finału Quizu o PW, prowadzącego i prof. Roberta Zalewskiego

Jak przebiegał decydujący etap quizu i z jakimi pytaniami mierzyli się finaliści? Zapraszamy do oglądania zapisu transmisji:

 

Więcej o I etapie

Więcej o II etapie

Za organizację Quizu o PW odpowiadały Biuro ds. Promocji i Informacji oraz Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej.