Opublikowano: 22.03.2021 09:49

Centralne Laboratorium Mechaniki i Budownictwa Filii PW w Płocku otwarte

Inwestycja ma pomóc w zwiększeniu potencjału badawczego i urynkowieniu działalności badawczo-rozwojowej w rejonie północnego Mazowsza.

Plansza informująca o utworzeniu Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa w Płocku

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z uroczystego otwarcia

Dzięki zakończonemu projektowi Wydział Mechaniki, Budownictwa i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przybliży się do celu, jakim jest stanie się rozwiniętym ośrodkiem akademickim kształcącym specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. To również szansa na wzięcie udziału w programach badawczych UE, międzynarodowych i międzyuczelnianych programach współpracy naukowej. CLMiB jest również doskonałym rozwiązaniem dla firm, które zyskają dostęp do nowoczesnej bazy badawczej potrzebnej przy realizacji innowacyjnych projektów technicznych, ale również do dobrze wyszkolonej kadry pracowniczej.

Najważniejsza aparatura badawcza zakupiona w ramach projektu:

  • mikroskop elektronowy z modułem do pomiaru topografii oraz modułem do identyfikowania składu chemicznego,
  • zintegrowany system pomiarowy laserowej anemometrii Dopplera,
  • hamownia silnikowa,
  • reometr z termostatem,
  • mikroskop metalograficzny z kamerą cyfrową.

Aparatura badawcza oraz wyposażenie zostaną wykorzystane do:

  • badań materiałów konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem trwałości eksploatacyjnej powłok ochronnych,
  • badań eksploatacyjnych systemów fotowoltaicznych oraz wpływu systemów fotowoltaicznej na instalacje energii elektrycznej,
  • badania i matematycznego modelowania procesu oprysku roślin ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji zużywanych środków ochrony roślin,
  • badania z zakresu eksploatacji silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym oraz wpływu dodatków do paliw płynnych na pracę tych silników,
  • badania technologii kształtowania elementów maszyn i urządzeń.

Tytuł projektu: "Utworzenie Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa w Płocku”

Oś Priorytetowa I  Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Działanie 1.1  Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych 

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020