Przejdź do treści

Zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia

Ogólne zasady

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

  • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, oraz
  • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.

 

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmują Komisje Rekrutacyjne odpowiednich wydziałów i kolegium.

 

Aby zostać przyjętym na studia drugiego stopnia, należy spełnić następujące warunki:

  1. Zarejestrować się internetowo, jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
  2. Przekazać wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.
  3. Poddać się dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej, która może być różna dla poszczególnych kierunków.

 

Niezbędnik kandydata, czyli co trzeba wiedzieć?