Znak Politechniki Warszawskiej

Kontakt

Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

Informacja telefoniczna (22) 234 7211

Redakcja Strony WWW

Stronę Uczelni prowadzi:
Sekcja Promocji i Informacji w Internecie
Biuro ds. Promocji i Informacji
ul. Polna 50 pok. 602
00-644 Warszawa
tel. 22 234 51 11

Informacje do opublikowania na stronie Uczelni prosimy przesyłać na adres: redakcja@promocja.pw.edu.pl

Biuro Rektora

Gmach Główny
00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1, p. 106

Kierownik
mgr Agnieszka Kamińska
Gmach Główny, pok. 106
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7419
tel. miejski: 22 629 74 84
fax: 22 621 68 92
e-mail: a.kaminska@rekt.pw.edu.pl

 
mgr Izabela Koptoń-Ryniec
Pracownik ds. obsługi i redakcji wydawnictw elektronicznych PW
pełniący funkcję rzecznika prasowego
Gmach Główny, pok. 148
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7171
e-mail: i.ryniec@rekt.pw.edu.pl
 

www.biurorektora.pw.edu.pl

Zakres zadań Biura Rektora

Materiały do pobrania

Biuro ds. Promocji i Informacji

Kierownik
mgr Urszula Okulska-Deblessem

Budynek Oficyny Wydawniczej
ul. Polna 50, pok. 601-604
00-644 Warszawa

tel. (22) 234 5111, (22) 234 5733
e-mail: promocja@promocja.pw.edu.pl
http://promocja.pw.edu.pl

Biuro ds. Przyjęć na Studia

Gmach Główny PW
Plac Politechniki 1, pok. 66

tel: (22) 629 6070, (22) 234 7412
fax (22) 234 7429
e-mail: rekrutacja@ca.pw.edu.pl

Polityka dotycząca cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Politechnikę Warszawską z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-661), Pl. Politechniki 1.