Przejdź do treści

Opublikowano: 13.05.2022 13:20

Naukowa pomoc w walce z przestępczością i terroryzmem

Mobilna Platforma Kryminalistyczna składa się z sześciu modułów

Zespół z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej współtworzył Mobilną Platformą Kryminalistyczną (MPK) do szybkiego zbierania i analizowania danych z miejsca ataku terrorystycznego lub katastrofy. Narzędzie może wesprzeć pracę Policji i Straży Granicznej.

MPK to laboratorium kryminalistyczne zainstalowane w rozkładanym 20-stopowym kontenerze. Składa się z sześciu modułów. Umożliwiają one dokumentowanie miejsca zdarzenia, wykonanie badań biologicznych i daktyloskopijnych, analizy zabezpieczonych telefonów komórkowych i nagrań z monitoringu oraz rekonstrukcję zdarzeń na podstawie danych balistycznych.

Możliwości modułów

– Moduł do dokumentowania miejsca zdarzenia pozwala na tworzenie mapy terenu, wykorzystuje do tego skanowanie laserowe 3D i fotografie bazujące na platformie lotniczej (dron) – wyjaśnia dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. uczelni z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW, kierownik projektu.

Dzięki modułowi do badań biologicznych można uzyskać profil DNA sprawcy lub ofiar ataku. Posiadając zabezpieczony przedmiot z miejsca zdarzenia, można pobrać z niego próbkę DNA, określić jej profil i przesłać go do przeszukania w kryminalistycznych bazach danych (Baza DNA). Możliwe jest również stworzenie lokalnej bazy eliminacyjnej osób biorących udział w oględzinach. To pozwala oddzielić ich ślady od śladów dowodowych pochodzących od sprawców i ofiar katastrofy.

Podobnie działa moduł do badań daktyloskopijnych. Umożliwia ujawnienie śladów z przedmiotu zabezpieczonego na miejscu zdarzenia (stosuje się do tego techniki wizualizacji śladów), a także przesłanie ich do przeszukania w kryminalistycznych bazach danych (AFIS). W tym przypadku również można stworzyć bazę eliminacyjną.

Jak to działa?

– Głównym zadaniem Mobilnej Platformy Kryminalistycznej jest udzielenie wsparcia grupom śledczym dokonującym oględzin rozległego i skomplikowanego pod względem kryminalistycznym miejsca zdarzenia, bezpośrednio w jego sąsiedztwie – zwraca uwagę prof. Mączak. – Mobilne laboratorium kontenerowe, bez względu na jego konfigurację, nie jest w stanie w pełni zastąpić stacjonarnego laboratorium kryminalistycznego, ale daje możliwość szybkiej weryfikacji wytypowanego materiału dowodowego.

Platforma może być zasilana bezpośrednio z sieci energetycznej (jeżeli tylko jest ona dostępna w pobliżu), ale ma również autonomiczny system zasilania z wbudowanym agregatem prądotwórczym oraz układ podtrzymania napięcia.

– Dzięki układowi samopoziomowania oraz automatycznej klimatyzacji i wentylacji rozwiązanie może funkcjonować w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych – tłumaczy prof. Mączak. – Posiada także stosowne dopuszczenia do załadunku i transportu drogą lądową, morską i powietrzną.

Stworzona platforma jest odpowiedzią na szczegółowe wymagania Policji. Modułowa budowa rozwiązania pozwala jednak na jego dowolną konfigurację pod indywidualne potrzeby zamawiającego.

Wspólna praca i rola PW

Powstanie platformy to efekt pracy konsorcjum w składzie: Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (lider), Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA oraz spółka Hagmed.

Głównym zadaniem naukowców z PW było zorganizowanie i zbudowanie większości modułów kryminalistycznych platformy. Trzon zespołu PW stanowili dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. uczelni (kierownik projektu), dr inż. Krzysztof Szczurowski i dr inż. Marcin Jasiński.

– W zakresie wyposażenia kryminalistycznego korzystaliśmy również ze wsparcia ekspertów zewnętrznych, doświadczonych kryminalistyków – mówi prof. Mączak.

Prototyp platformy był prezentowany w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Szkole Policji w Pile, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz podczas Międzynarodowych Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE 2022.

Projekt zajął ex aequo trzecie miejsce w konkursie „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności” zorganizowanym pod patronatem honorowym Biura Bezpieczeństwa Narodowego i NCBiR oraz otrzymał nagrodę dla najlepszego produktu na Targach POLSECURE 2022.

Projekt nr DOBR-BIO9/04/02/2018 pt. „Mobilna platforma kryminalistyczna do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego – ataku terrorystycznego lub katastrofy” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 9/2018 na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Podobne tematy: