Opublikowano: 22.01.2021 10:16

Nowy Zarząd Rady Kół Naukowych

Karina Tomborek z Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej "Wakans" została Przewodniczącą Rady Kół Naukowych w kadencji 2020/2021. Pomagać jej będą Łukasz Biedrowski (Wiceprzewodniczący ds. Puli na Projekty Naukowe, Koło Naukowe Mostowców) i Stefan Jaśkiewicz (Wiceprzewodniczący ds. Promocji, Chemiczne Koło Naukowe Flogiston).

Zdjęcie nowego Zarządu RKN-u: Stefana Jaśkiewicza, Kariny Tomborek i Łukasza Biedrowskiego

Nowy Zarząd RKN-u: Stefan Jaśkiewicz, Karina Tomborek i Łukasz Biedrowski, fot. Facebook / RKN

Rada Kół Naukowych jest organem Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, reprezentującym interesy Kół Naukowych i Studenckiego Ruchu Naukowego PW.

RKN reprezentuje Koła Naukowe przed Władzami Politechniki Warszawskiej, organami SSPW oraz na forum ogólnopolskim i międzynarodowym. Współtworzy też platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Kołami Naukowymi PW, polskimi i zagranicznymi uczelniami oraz organizacjami o charakterze podobnym do RKN.

Rada wspiera rozwój Kół Naukowych, pozyskuje fundusze na ich funkcjonowanie, zrzesza i integruje działających w nich studentów.

Więcej o działalności RKN-u na stronie, Facebooku i Instagramie