Przejdź do treści

Opublikowano: 11.10.2022 08:19

PW na czele projektu badającego mowę nienawiści i fake newsy

Badania przeprowadzą specjaliści z Polski, Belgii, Szwajcarii i Hiszpanii, fot. pixabay

Międzynarodowy zespół naukowców weźmie pod lupę komunikaty w mediach społecznościowych prowadzące do podziałów społecznych. Badacze przeanalizują dostępne dane i zaproponują rozwiązania problemu.

Projektem kieruje prof. Katarzyna Budzyńska z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW.

– Mowa nienawiści i fake newsy stanowią naruszenie podstawowego warunku dla zaufania i bycia godnym zaufania, które są kluczowe dla konstruktywnej, rozsądnej i odpowiedzialnej komunikacji, a także dla opartej na współpracy i etycznej organizacji społeczeństwa – wskazuje prof. Budzyńska. – Zachowania te prowadzą ostatecznie do efektu polaryzacji, polegającego na tym, że użytkownicy mediów społecznościowych nieustannie wzajemnie się atakują w emocjonalny sposób, skupiając się na tym, co ludzi dzieli, a nie na tym, co ich łączy.

W projekcie iTRUST naukowcy skoncentrują się na dwóch obszarach: równości płci i zdrowiu publicznym. Wybór takich tematów nie jest przypadkowy – to zagadnienia, które wywołują wyjątkowo gorące dyskusje w social mediach.

Badacze przeanalizują dane tekstowe pod kątem strategii związanych z użyciem etosu, patosu i technik ramowania. Zaproponują też nowe narzędzia: metodologię wielkoskalowej analityki zaufania, służącej do wykrywania domyślnych wzorców i trendów w mowie nienawiści i fake newsach oraz empiryczne ujęcia tego, jak te wzorce wpływają na polaryzację komunikacji online i społeczeństwa jako całości. Naukowcy przedstawią również możliwe działania interwencyjne przeciwko mowie nienawiści, fake newsom i polaryzacji. Pomoże w tym sztuczna inteligencja.

– Nasz projekt kładzie duży nacisk na działania informacyjne i podnoszenie świadomości użytkowników, które zostaną podjęte we współpracy z mediami, muzeami i innymi partnerami – dodaje prof. Budzyńska.

W badaniach swoje umiejętności, doświadczenia i wiedzę połączą specjaliści z Polski (Politechnika Warszawska), Belgii (KU Leuven, UCLouvain), Szwajcarii (Università della Svizzera italiana) i Hiszpanii (Artificial Intelligence Research Institute).

Projekt potrwa trzy lata. Rozpoczęcie prac jest zaplanowane jeszcze na ten rok.

– Naszą długofalową ambicją jest ustanowienie europejskiej sieci i fundamentów dla sztucznej inteligencji godnej zaufania w odpowiedzi na priorytet Komisji Europejskiej Europe fit for the Digital Age – mówi prof. Budzyńska.

Projekt iTRUST („Interwencje przeciw zjawisku polaryzacji w społeczeństwie na rzecz mediów społecznościowych godnych zaufania: Od diagnozy do terapii”) otrzymał finansowanie w konkursie organizowanym przez sieć CHIST-ERA, która wspiera badania z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych.

Na Politechnice Warszawskiej za realizację projektu odpowiedzialny będzie zespół The New Ethos, którym kieruje prof. Budzyńska. Grupa ta bada strategie odwoływania się do etosu, czyli charakteru ludzi (mówców). Od starożytności strategie te były uznawane za ważne i skuteczne narzędzia wpływania na innych w komunikacji publicznej.

Projekt iTRUST jest wynikiem prac nad innym przedsięwzięciem zespołu – Con2Con („Od kontrowersji do konsensusu: Analiza konfliktu w dyskursie publicznym online”), finansowanego z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na PW (konkurs CyberiADa-2).

Podobne tematy: