Opublikowano: 02.02.2021 10:44

Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej w kadencji 2021

Przewodniczącego i Zarząd wybrano 28 stycznia 2021 roku podczas I Zwyczajnego Posiedzenia Rady Doktorantów.

Logo Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej

O interesy doktorantów będą dbać:

Przewodniczący:

  • Adrian Kopytowski (Wydział Inżynierii Produkcji)

Zarząd:

  • Paulina Kruk-Fura (Wydział Fizyki) – członek zarządu odpowiedzialny za faktury i płatności
  • Mateusz Bartosiewicz (Wydział Elektryczny) – członek zarządu odpowiedzialny za promocję
  • Gabriela Komorowska (Wydział Inżynierii Materiałowej) – członek zarządu odpowiedzialny za wydarzenia kulturalno-sportowe
  • Jacek Kostrzewa (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) – sekretarz

Rada Doktorantów reprezentuje ogół studentów studiów III stopnia i Szkół Doktorskich z Politechniki Warszawskiej. Głównym celem Rady jest wspieranie, organizacja oraz realizacja wszelkich inicjatyw mających wprowadzać stałe pozytywne zmiany w sytuacji doktorantów, gwarantować poszanowanie ich praw, propagować działalność naukową i kulturalną doktorantów, reprezentować ich interesy wobec Władz Uczelni oraz innych organizacji, organizować pomoc i współpracę koleżeńską, integrować środowisko doktoranckie.

Więcej o działalności Rady Doktorantów na stronie i Facebooku