14. Forum Młodej Logistyki

oraz Targi Pracy Transportu i Logistyki

Osiągnięcia

Politechnika Warszawska zwyciężyła w konkursie Genius Universitatis 2015 na najlepsze kreatywne kampanie rekrutacyjne szkół wyższych w Polsce.  Nasza Uczelnia otrzymała laur w kategorii „Fanpage uczelni”. 

W lutym 2015 r. odbyło się posiedzenie podsumowujące oceny prac złożonych w Politechnice Rzeszowskiej (PRz) i Politechnice Warszawskiej (PW) do Konkursu o Nagrodę Pratt & Whitney imienia Zbigniewa Grabowskiego. 

Dwa projekty pracowników z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych i Wydziału Chemicznego otrzymały finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 4, ogłoszonego 16 czerwca 2014 roku.

4 lutego ogłoszono wyniki pierwszego konkursu przedsięwzięcia TANGO, uruchomionego z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na realizację najlepszych projektów naukowcy otrzymają z NCBR prawie 40 mln zł.

Rada Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2015 r. dokonała wyboru prof. dr. hab. Krzysztofa Malinowskiego z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW na stanowisko przewodniczącego Rady Kuratorów na kadencję 2015-2018.