Uruchom mapę
Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Biuletyn Informacji Publicznej PW

Osiągnięcia

W dniu 20 listopada 2015 roku w Sali Senatu Wojskowej Akademii Technicznej odbyła uroczystość nadania tytułu i wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa prof. Wolińskiemu za wybitny wkład w rozwój elektroniki kwantowej, fizyki laserów i optoelektroniki oraz za aktywną współpracę ze środowiskiem akademickim.

W roku akademickim 2015/2016, decyzją Zarządu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza podjętą w oparciu o rekomendację Rady Fundacji, stypendium otrzymało 15 osób, w tym 5 studentów Politechniki Warszawskiej.

6 listopada 2015 roku prof. dr hab. inż. Marcin Barlik z Wydziału Geodezji i Kartografii otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

6 października 2015 roku odbyło się rozwiązanie 4. edycji konkursu PLGBC Green Building Awards. Nagrodę za Najlepszy studencki projekt ekologiczny otrzymała dyplomantka WA PW, mgr inż. arch. Róża Wypych za pracę pod tytułem "Problem niezależności energetycznej w architekturze. Obiekt centro-twórczy w Konstancinie-Jeziornie wykorzystujący energię odnawialną".

12 października 2015 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie wybitni polscy akademicy odebrali Nagrody Ministra. Nagrodę za osiągnięcia naukowe I stopnia otrzymała dr hab. inż. Patrycja Ciosek z Wydziału Chemicznego PW za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym jednotematyczny cykl publikacji pt. „Matryce czujnikowe (elektroniczny język) – nowe koncepcje i zastosowania”.