Osiągnięcia

Dwóch studentów Wydziału EiTI zdobyło nagrody w XXIII Konkursie im. Profesora Adama Smolińskiego Polskiego Komitetu Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Mgr inż. Paweł Mazurek zdobył II nagrodę, a mgr inż. Konrad Markowski zdobył III nagrodę. Wyróżnienia zostały wręczone 16 grudnia 2014 roku podczas Spotkania Świąteczno-Noworocznego SEP.

 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu Impuls, którego celem jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

Praca mgr inż. arch. Eweliny Maciak pt. „Kształtowanie granicy centrum miasta na przykładzie ul. Towarowej w Warszawie”, której promotorem jest prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell została nagrodzona przez Towarzystwo Urbanistów Polskich.

W piątek 28 listopada, w trakcie Uroczystego Wręczenia Dyplomów na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, oprócz dyplomu inżyniera, list gratulacyjny od prezydenta miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego odebrał inż. Dominik Iwański - obecnie student studiów II stopnia na kierunku Budownictwo, na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku.

Studenci z Koła Naukowego Fizyków uczestniczyli w V Studenckiej Konferencji Nowoczesne Metody Doświadczalne w Fizyce, Chemii i Inżynierii organizowanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.