Osiągnięcia

Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzy Woźnicki, w dniu 6 marca 2015 roku został członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, będąc zakwalifikowanym na podstawie analizy oceny dorobku, do Sekcji V tej organizacji pn. "Nauki  Społeczne, Prawo i Ekonomia".

Zespół projektowy Politechniki Warszawskiej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odebrał 13 kwietnia br. nagrodę Luminatus 2015, przyznawaną przez Bloomberg Businessweek Polska dla najbardziej innowacyjnych projektów zrealizowanych w Polsce.

Zespół z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej uzyskał w PSE S.A. dopuszczenie do stosowania nowego łącza inżynierskiego typu SMART w urządzeniach automatyki stacji wysokiego napięcia. Twórcami tego łącza są dr inż. Ryszard Kowalik, dr inż. Marcin Januszewski, mgr inż. Emil Bartosiewicz z Zakładu Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki.

Czterech studentów Politechniki Warszawskiej zakwalifikowało się do krajowych finałów międzynarodowego konkursu Imagine Cup 2015 w kategorii World Citizenship organizowanego przez firmę Microsoft. Podobny sukces studentów naszej Uczelni ostatnio miał miejsce w latach 2006 i 2012.

18 marca 2015 roku Pani Ewa Kuryłowicz otrzymała akt nominacyjny z rąk Bronisława Komorowskiego. Podczas uroczystości, która miała miejsce w Belwederze, Prezydent wręczył nominacje jeszcze 35 osobom.