Sukces Politechniki Warszawskiej w rankingach

QS World University Rankings i tygodnika Wprost

Osiągnięcia

Zespół z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej uzyskał w PSE S.A. dopuszczenie do stosowania nowego łącza inżynierskiego typu SMART w urządzeniach automatyki stacji wysokiego napięcia. Twórcami tego łącza są dr inż. Ryszard Kowalik, dr inż. Marcin Januszewski, mgr inż. Emil Bartosiewicz z Zakładu Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki.

Czterech studentów Politechniki Warszawskiej zakwalifikowało się do krajowych finałów międzynarodowego konkursu Imagine Cup 2015 w kategorii World Citizenship organizowanego przez firmę Microsoft. Podobny sukces studentów naszej Uczelni ostatnio miał miejsce w latach 2006 i 2012.

18 marca 2015 roku Pani Ewa Kuryłowicz otrzymała akt nominacyjny z rąk Bronisława Komorowskiego. Podczas uroczystości, która miała miejsce w Belwederze, Prezydent wręczył nominacje jeszcze 35 osobom.

Politechnika Warszawska zwyciężyła w konkursie Genius Universitatis 2015 na najlepsze kreatywne kampanie rekrutacyjne szkół wyższych w Polsce.  Nasza Uczelnia otrzymała laur w kategorii „Fanpage uczelni”. 

W lutym 2015 r. odbyło się posiedzenie podsumowujące oceny prac złożonych w Politechnice Rzeszowskiej (PRz) i Politechnice Warszawskiej (PW) do Konkursu o Nagrodę Pratt & Whitney imienia Zbigniewa Grabowskiego.