Milion złotych w kosmosie

Drugi studencki satelita w budowie

Projekt CanSat Launcher

Projekt CanSat Launcher


 

BIT PW
Uruchom mapę
Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Biuletyn Informacji Publicznej PW

Osiągnięcia

Nominacje

3 sierpnia 2015 roku podczas uroczystości, która miała miejsce w Pałacu Prezydenckim, dwoje pracowników Politechniki Warszawskiej otrzymało akty nominacyjne z rąk Bronisława Komorowskiego.

ESN PW

Podczas głównej gali na National Platform, która odbyła się w Poznaniu w dniach 28-31 maja 2015 roku, Komitet HR po raz pierwszy w historii, wręczył nagrody "STARS". Sekcja Erasmus Student Network z Politechniki Warszawskiej otrzymała nagrody w trzech kategoriach: "Najlepsza sekcja", "Najlepsza współpraca międzysekcyjna" oraz "Najfajniejsza maskotka sekcyjna".

Trzecia nagroda w prestiżowym konkursie iCAN przypadła studentom WEiTI z Zespołu Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych, działającym przy Instytucie Systemów Elektronicznych: Michałowi Woyke, Bartoszowi Nowakowi i Adrianowi Papiernikowi.

Mgr inż. Arkadiusz Kuś z Wydziału Mechatroniki zdobył nagrodę II kategorii w czwartej i jednocześnie ostatniej edycji konkursu IMPULS organizowanego w ramach projektu SKILLS przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

1 lipca 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki czwartej edycji konkurs "Diamentowy Grant", w której przyznało 78 stypendiów. Student Wydziału Chemicznego otrzymał grant na realizację projektu badawczego "Nowe, inteligentne struktury ceramiczno-polimerowe o zdolności do absorbowania energii".