Ogólnouczelniane sieci bezprzewodowe Politechniki Warszawskiej

Na ogólnouczelniane sieci bezprzewodowe Politechniki Warszawskiej składają się z następujących sieci:

Zasady dostępu:

  1. pwwifi - dostęp (identyfikator, hasło) dla pracowników jest załatwiany indywidualnie na Wydziałach przez upoważnione osoby, które mają prawo do nadawania uprawnień w systemie autoryzacji lub w Centrum Informatyzacji
  2. do sieci pwwifi-students mają dostęp studenci, którzy mają aktualny status w systemie USOS (status nadawany jest co semestr po rejestracji w dziekanacie) – logowanie następuje poprzez identyfikator (numer albumu) i hasło (PESEL + pierwsza litera imienia matki pisana z dużej litery, bez polskich liter), dla studentów, którzy nie posiadają numeru PESEL generowane jest przypadkowe hasło, które można uzyskać w dziekanacie.
  3. sieć konferencja – dostęp jest organizowany na potrzeby konferencji zgłoszonych do Działu Administracyjno-Gospodarczego - jednorazowo jest generowany 13 znakowy klucz dostępowy.

W sieci dostępne są następujące usługi:

Do sieci pwwifi oraz pwwifi-students logowanie następuje w trybie hotspot. Po otwarciu okna przeglądarki następuje przekierowanie na stronę logowania. Instrukcja

UWAGA
Niektóre zasoby uczelni (np: usos, strony utrzymywane przez CI) dostępne są bez logowania, więc okno logowania może się pojawić dopiero po otwarciu strony z poza PW. Aby zakończyć sesję należy w przeglądarce wywołać adres https://1.1.1.1/logout.html

Sieć
pwwifi2 jest siecią testową. Zrealizowana jest w standardzie wpa2. Nie są do niej przyjmowane zgłoszenia serwisowe. Do sieci mogą się zalogować pracownicy podając login w formacie user@ad.pw.edu.pl oraz studenci korzystając z loginu w postaci user@stud.pw.edu.pl.  Konto user  jest takie same jak w sieciach pwwifi i pwwifi-students.


Wszelkie uwagi proszę zgłaszać na adres 5999@pw.edu.pl