Współpraca

Uczelnia to nie tylko miejsce, gdzie kształci się studentów i prowadzi badania naukowe. To także przestrzeń do dialogu i różnych form współpracy z otoczeniem. Takie porozumienia inspirują i napędzają do rozwoju.