Znak Politechniki Warszawskiej

Profesor Jan Czochralski patronem roku 2013

Wynalazca, krystalograf, chemik, metalurg. Twórca podstaw przemysłu elektronicznego. Obok Kopernika i Marii Skłodowskiej-Curie najczęściej wymieniany w świecie polski uczony. W sześćdziesiątą rocznicę jego śmierci Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił prof. Jana Czochralskiego patronem roku 2013.

Prof. dr hab. Mirosław Nader (Politechnika Warszawska Wydział Transportu) został powołany przez  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Krajowego Koordynatora Obchodów Roku Jana Czochralskiego. Obchody są organizowane z udziałem przedstawicieli Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego.

Skład Komitetu Honorowego
Skład Komitetu Organizacyjnego

Biblioteka Główna PW koordynuje tworzenie kalendarium obchodów i archiwizuje dokumenty i informacje  związane z obchodami Roku Jana Czochralskiego. Materiały i informacje o planowanych wydarzeniach i dokumentację z ich realizacji proszę przekazywać na adres: Biblioteka Główna PW Oddział Informacji Naukowej Eliza Królak (e-mail: e.krolak@bg.pw.edu.pl tel. 22 2347300).

   

Patronaty Honorowe

Patroni medialni