Znak Politechniki Warszawskiej

Wizyta Rektora Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Charkowie

fot. Biuletyn PW

fot. Biuletyn PW

Wizyta Rektora prof. Yevgena I. Sokola była związana rozpoczęciem współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Politechniką Warszawską i Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Charkowie „Charkowskim Politechnicznym Instytutem”.

29 maja 2018 r. Politechnika Warszawska gościła delegację z Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Charkowie „Charkowskiego Politechnicznego Instytutu” (NTU „ChPI”). W trakcie spotkania u Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta podpisana została umowa inicjująca współpracę pomiędzy Politechniką Warszawską i Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Charkowie „Charkowskim Politechnicznym Instytutem”.

Podpisano również umowę o prowadzenie wspólnych studiów drugiego stopnia w języku angielskim w ramach kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), w formule podwójnego dyplomowania przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej i Narodowy Uniwersytet Techniczny w Charkowie „Charkowski Politechniczny Instytut”. Uruchomienie wspólnych studiów jest związane z realizacją na Politechnice Warszawskiej programu NERW, którego celem jest rozwijanie współpracy w zakresie edukacji oraz wymiany akademickiej.

Po części oficjalnej w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej zorganizowano spotkanie na Wydziale SiMR PW z władzami Wydziału, na którym omówiono dalsze kierunki współpracy oraz potwierdzono termin uruchomienia wspólnych studiów II stopnia na kierunku MiBM, począwszy od semestru zimowego roku akademickiego 2018/19.

Źródło: Biuletyn PW, SiMR PW