Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Nagroda "Best poster award" dla Wydziału IChiP PW

fot. KFF "Focus"

Podczas Międzynarodowej Konferencji NanoTech Poland, która odbyła się w Poznaniu na początku czerwca 2018 r., Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej otrzymał główną nagrodę za plakat pt. "Solution Blow Spun Poly-L-Lactic Acid/Ceramic Fibrous Composites".

Prof. Zbigniew Kledyński prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Fot. Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Podczas obrad XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na prezesa PIIB został wybrany prof. dr hab. inż. Zbigniew Franciszek Kledyński.

Politechnika Warszawska i Fundacja One Day nawiązują współpracę

Przy podpisaniu porozumienia obecni byli także: Paulina Król z Biura ds. Promocji i Informacji oraz Szymon Krzyżanowski z Fundacji One Day, fot. BPI

Współorganizacja „Gwiazdki One Day”, pomoc w realizacji projektu „Wsparcie na Starcie” oraz w stworzeniu platformy informacyjnej dedykowanej projektowi – takie założenia przewiduje umowa podpisana 4 lipca 2018 r. między Politechniką Warszawską a Fundacją One Day.

Współpraca PW z ITMAGINATION

2 lipca 2018 r. odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a ITMAGINATION, którego inicjatorem był Wydział Zarządzania PW.

„Bobotechnika”

Dzieci mają do dyspozycji ogród, plac zabaw i świetnie wyposażone sale, fot. BPI

Przedszkole na medal!

Finał 8. Edycji Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha

19 czerwca 2018 r. odbyła się Gala finałowa Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha podczas, której ogłoszono trójkę zwycięzców 8. stołecznej edycji konkursu na wynalazek. Politechnika Warszawska, będąca od początku istnienia programu jego partnerem merytorycznym, gościła zespół jury w czasie ostatecznych obrad, które 6 czerwca miały miejsce na Wydziale Fizyki PW.

Wyróżnienie dla Dziekana Wydziału Zarządzania PW

Na tegorocznej liście 100 osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce stworzonej przez SPRUC znalazł się dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania PW.

PROM dla doktorantów i kadry akademickiej

Studenci studiów doktoranckich są najmniej umiędzynarodowioną grupą wśród polskiej społeczności akademickiej. Aby przełamać ten trend, Narodowa Agencja Wymiany Międzynarodowej uruchomiła program  umożliwiający doktorantom i kadrze akademickiej z różnych państw wymianę stypendialną. Składanie zgłoszeń o fundusze w ramach programu PROM potrwa do 2 lipca 2018.

Wystawa „Walka o wolność i tożsamość narodową. 100-lecie Niepodległości Polski”

Muzeum PW zorganizowało wernisaż wystawy towarzyszącej obchodom stulecia niepodległości. W imieniu władz Uczelni, uroczystego otwarcia dokonał prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich - Przewodniczący Komitetu Programowo-Organizacyjnego obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Otwarcie odbyło się 22 czerwca 2018 r.

Za nami uroczyste otwarcie Warsaw Design Factory

Prof. Krzysztof Lewestein przecina wstęgę - symboliczne otwarcie Warsaw Design Factory

Budowa nowoczesnej i innowacyjnej uczelni, interdyscyplinarnych, kreatywnych zespołów młodych naukowców i w pełni zaangażowanej kadry akademickiej - to główne cele Warsaw Design Factory. Inicjatywa została uroczyście zainaugurowana 25 czerwca 2018 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Na PW mamy troje nowych profesorów

Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich

Dr hab. inż. Anna Boczkowska z Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński z Wydziału Geodezji i Kartografii zostali profesorami nauk technicznych, a dr hab. inż. Paweł Parzuchowski z Wydziału Chemicznego - profesorem nauk chemicznych.

PW członkiem zwycięskiego konsorcjum naukowego

Konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzi Politechnika Warszawska, a także Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Samorząd Województwa Mazowieckiego zdobyło największą liczbę punktów za wniosek złożony w konkursie na projekty badawcze w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG”. Konkurs ogłoszony został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Profesor Grzegorz Pawlicki z Medalem Politechniki Warszawskiej

Medal odebrany przez Laureata nosi numer 45, fot. Biuro Rektora

Profesor Grzegorz Pawlicki, ekspert w zakresie inżynierii biomedycznej - od ponad sześćdziesięciu lat związany z Politechniką Warszawską, a w szczególności z Wydziałem Mechatroniki, którego był dziekanem, został uhonorowany 45. Medalem Politechniki Warszawskiej Alma Mater Bene Merentibus.

Znamy wyniki XXIII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa

Jakub Ciarka otrzymał Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny Elektroenergetyki I stopnia, fot. Biuro Rektora

Jury XXIII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa oraz VIII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów  Automatyki i Robotyki, a także II edycji Konkursu dla Absolwentów Elektroenergetyki, wybrało zwycięzców w każdej z kategorii.

Politechnika Warszawska i Veolia Energia Warszawa S.A. nawiązują współpracę

fot. Biuro Rektora PW

15 czerwca 2018 r. w  Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej podpisano ramową umowę o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a  Veolią Energia Warszawa. Dokument w imieniu spółki sygnował Jacky Lacombe - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Veolii Energii Warszawa oraz ze strony uczelni prof. dr hab. inż.  Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

CIII koncert z cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli

Z okazji 10-lecia powstania Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, w sobotę 16 czerwca odbędzie się koncert z cyklu "Wielka Muzyka w Małej Auli". Już po raz 103. w Małej Auli rozbrzmią dźwięki Wielkiej Muzyki, tym razem w związku z jubileuszem Wydziału AiNS. Koncert rozpocznie się o godz. 19.00.

Promocja bolidu e-MaksPower z PROMykiem

Zespół pracujący nad projektem e-MaksPower

Prestiżowa nagroda dla PW

Promocje doktorskie i habilitacyjne w Politechnice Warszawskiej, wręczenie Medalu PW oraz rozdanie nagród w Konkursie o Nagrodę Siemensa

Medal Politechniki Warszawskiej

18 czerwca 2018 r.  o godz. 11.00 podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych Politechnika Warszawska uhonoruje najwyższym odznaczeniem uczelni prof. dr. hab. inż. Grzegorza Pawlickiego. Nagrodę Siemensa odbiorą laureaci konkursu.

Dziekan Wydziału Transportu nagrodzona

Statuetka Kobiety Roku w Infrastrukturze i Transporcie

Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, otrzymała tytuł Kobiety Roku w Infrastrukturze i Transporcie podczas Gali "Forum Kobiet w Infrastrukturze i Transporcie", która odbyła się 6 czerwca 2018 roku.

Zawody SUMO Robotów LEGO na Politechnice Warszawskiej

SUMO roboty

Zawody SUMO robotów oraz konkurs Freestyle to główne atrakcje, które będą czekać na uczestników 5.edycji wydarzenia skierowanego do młodych miłośników automatyki i robotyki, zaplanowanego na 17 czerwca (niedziela). Impreza potrwa od godziny 9.00 do 18.00.

Nawiązanie współpracy z Tianjin University

fot. Biuletyn PW

Pod koniec maja Politechnikę Warszawską odwiedzili przedstawiciele chińskiego Tianjin University. Uczelnie podpisały list intencyjny oraz umowę dotyczącą wymiany studentów. Spotkanie miało miejsce 28 maja 2018 r. Była to pierwsza wizyta przedstawicieli TJU w PW.

Wizyta Rektora Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Charkowie

fot. Biuletyn PW

Wizyta Rektora prof. Yevgena I. Sokola była związana rozpoczęciem współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Politechniką Warszawską i Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Charkowie „Charkowskim Politechnicznym Instytutem”.

PW utrzymała miejsce w rankingu QS WUR

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

W najnowszym zestawieniu QS World University Ranking Politechnika Warszawska została sklasyfikowana na miejscach 601-650 (podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach). Jest też trzecią polską uczelnią w rankingu.

„Na spotkanie do Ministerstwa jeżdżę na rowerze” - nowy wpis na blogu

Rektor Walo biegł w maratonie sztafet Ekiden 12 maja 2018 r., fot. Twitter ProrektorPW

Profesor PW, działacz społeczny i miłośnik jazdy na rowerze. W 2016 wybrany na stanowisko Prorektora ds. Studenckich PW. W najnowszym wpisie na blogu prof. Janusz Walo opowiada o tym jak wygląda jego standardowy dzień pracy oraz kiedy najbardziej odpoczywa.

Zespół z CZIiTT PW opracował ważną publikację dla NCBR

Pracownicy Działu Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW uczestniczyli w ważnym projekcie zleconym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Efektem ich prac jest "Poradnik kwalifikowania zadań w projektach B+R o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawy o zasadach finansowania nauk", przygotowany we współpracy z autorytetami naukowymi i ekspertami.