Znak Politechniki Warszawskiej

Uczelnia

Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Uroczysta centralna inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbędzie się 1 października 2018 r. na godz. 10.00.

Uroczysta centralna inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbędzie się 1 października 2018 r. na godz. 10.00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Uroczystości wydziałowe zainicjuje 28 września Wydział Chemiczny.

Zapraszamy na Festiwal Nauki Małego Człowieka

Festiwal Małego Człowieka jest częścią 22. Festiwalu Nauki w Warszawie.

Tegoroczny Festiwal Nauki Małego Człowieka będzie już 11. edycją tego politechnicznego wydarzenia skierowanego do najmłodszych. W sobotę i niedzielę, 29-30 września 2018 r., w godz. 10-16 na Wydziałach Fizyki oraz Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, oraz na kampusie centralnym, na dzieci będzie czekało wiele atrakcji.

Wystawa: Polskie osiągnięcia lotnicze w 100-lecie Odzyskania Niepodległości „Per aspera ad astra”

Jeden z eksponatów wystawy: legendarny polski myśliwiec PZL P.11c, fot. nadesłane

Przekrój najciekawszych polskich konstrukcji oraz osiągnięć polskiego lotnictwa i kosmonautyki – Politechnika Warszawska zaprasza 22-23 października 2018 roku na wystawę w Gmachu Głównym, gdzie m.in. będzie można zobaczyć jedyną sztukę legendarnego polskiego myśliwca - PZL P.11c oraz unikalny w świecie, pierwszy polski motoszybowiec z napędem elektrycznym AOS-71.

Porozumienie MEiL PW z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia

Fot. MEiL PW

Współpraca naukowo-badawcza na rzecz obronności – to główna idea przyświecająca podpisanej 23 sierpnia 2018 r. umowie między Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej a Wojskowym Instytutem Uzbrojenia.

Politechnika Warszawska tworzy Kampus Nowych Technologii

Politechnika Warszawska otrzyma wsparcie unijne na utworzenie Kampusu Nowych Technologii (KNT) oraz na zakup specjalistycznego sprzętu badawczego. Dzięki środkom z UE możliwe będzie prowadzenie innowacyjnych projektów opartych o formułę tzw. żywych laboratoriów. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 82,5 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego i prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Znamy wyniki konkursu CyberSecIdent II udostępnione przez NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki II konkursu w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. Wśród beneficjentów znajduje się Politechnika Warszawska.

Znamy wyniki raportu „Projekt naukowiec”

Polska sieć EURAXESS, członek europejskiej sieci wspierającej mobilność naukowców jest inicjatorem „Projektu naukowiec”. W ramach przedsięwzięcia, Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, zrealizował badania społeczne dla Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. 

Wyniki naboru ofert do projektu "Najlepsi z Najlepszych! 3.0."

Znamy listę projektów rekomendowanych do finansowania w ramach Najlepsi z najlepszych! 3.0.”. Wsparcie udzielone zostanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Jak co roku, na przełomie lipca i sierpnia wspominamy ludzi, którzy lata temu stanęli w obronie powstańczej Warszawy. Zaciekłe walki toczyły się również na terenie Politechniki Warszawskiej. Obszaru uczelni bronił 3 Batalion Pancerny AK z kpt. Stefanem Golędzinowskim „Golskim” w roli dowódcy.

Wydział Fizyki PW gospodarzem Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków 2019

Podczas 31. Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków w Chinach, zespół reprezentantów Polski zdobył srebrny medal, a turniejowy proporzec został przekazany dr hab. Jerzemu Antonowiczowi, Prodziekanowi ds. studenckich Wydziału Fizyki PW, ustanawiając tym samym Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej gospodarzem przyszłorocznej edycji wydarzenia.

Spacer z przewodnikiem śladami Powstania Warszawskiego

Zapraszamy na spacer śladami Powstania Warszawskiego, który pozwoli mieszkańcom Warszawy cofnąć się w czasie i lepiej zrozumieć wydarzenia tamtych lat. Spacer zorganizowany z okazji 74. rocznicy Powstania Warszawskiego przybliży historię Politechniki Warszawskiej, która podzieliła dramatyczny los swego miasta.

Wystawa „Wawelberczycy” z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Współpraca Muzeum Politechniki Warszawskiej ze Stowarzyszeniem Mieszkańców i  Przyjaciół Kolonii Wawelberga oraz Wolskim Centrum Kultury zaowocowała powstaniem wystawy „Wawelberczycy” poświęconej absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda, wśród których znalazło się wielu żołnierzy Armii Krajowej. Otwarcie wystawy odbędzie się 31 lipca 2018 r. o godzinie 19.00 na Placu Zamkowym.

Laureaci stypendiów doktorskich z PW

Doktoranci z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej znaleźli się na liście laureatów konkursu ETIUDA 6 organizowanego przez NCN, w kategorii nauki ścisłe i techniczne.

Dziekan Wydziału Zarządzania PW powołany do Rady Nadzorczej spółki Aplikacje Krytyczne

Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Zawiła- Niedźwiecki został powołany w skład Rady Nadzorczej spółki Aplikacje Krytyczne przez Minister Finansów prof. Teresę Czerwińską.

Pomnik Prezydenta Mościckiego przed Gmachem Technologii Chemicznej PW

W ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski przed Gmachem Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej ponownie stanie pomnik prof. Ignacego Mościckiego. Inicjatywę jego rekonstrukcji podjął Komitet Organizacyjny powołany przez prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej.

Nagroda "Best poster award" dla Wydziału IChiP PW

fot. KFF "Focus"

Podczas Międzynarodowej Konferencji NanoTech Poland, która odbyła się w Poznaniu na początku czerwca 2018 r., Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej otrzymał główną nagrodę za plakat pt. "Solution Blow Spun Poly-L-Lactic Acid/Ceramic Fibrous Composites".

Prof. Zbigniew Kledyński prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Fot. Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Podczas obrad XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na prezesa PIIB został wybrany prof. dr hab. inż. Zbigniew Franciszek Kledyński.

Politechnika Warszawska i Fundacja One Day nawiązują współpracę

Przy podpisaniu porozumienia obecni byli także: Paulina Król z Biura ds. Promocji i Informacji oraz Szymon Krzyżanowski z Fundacji One Day, fot. BPI

Współorganizacja „Gwiazdki One Day”, pomoc w realizacji projektu „Wsparcie na Starcie” oraz w stworzeniu platformy informacyjnej dedykowanej projektowi – takie założenia przewiduje umowa podpisana 4 lipca 2018 r. między Politechniką Warszawską a Fundacją One Day.

Współpraca PW z ITMAGINATION

2 lipca 2018 r. odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a ITMAGINATION, którego inicjatorem był Wydział Zarządzania PW.

Bobotechnika

Dzieci mają do dyspozycji ogród, plac zabaw i świetnie wyposażone sale, fot. BPI

Przedszkole na medal!