Regulaminy, finanse i stypendia

Regulamin studiów znajdziesz pod tym linkiem.

Decyzje o wysokości opłat za studia

Polacy

 • Opłaty za kształcenie w roku ak. 2021/2022 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej określa decyzja Rektora (dotyczy osób przyjętych na studia w roku ak. 2021/2022 i osób przyjętych na studia „na starych zasadach” w roku ak. 2018/2019 i wcześniej).
 • Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku ak. 2020/2021 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej określa decyzja Rektora (dotyczy osób przyjętych na studia w roku ak. 2020/2021).
 • Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku ak. 2019/2020 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej określa decyzja Rektora (dotyczy osób przyjętych na studia w roku ak. 2019/2020).

Cudzoziemcy

 • Opłaty za kształcenie wnoszone przez cudzoziemców przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022 określa decyzja Rektora.
 • Opłaty za kształcenie wnoszone przez cudzoziemców przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021 określa decyzja Rektora.
 • Opłaty za kształcenie wnoszone przez cudzoziemców przyjętych na studia albo studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020 określa decyzja Rektora. 
 • Opłaty za kształcenie wnoszone przez cudzoziemców przyjętych na studia albo studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej określa decyzja Rektora.

Zasady pobierania opłat

 • Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat (dotyczy obywateli polskich  oraz cudzoziemców podejmujących studia w roku ak. 2019/2020 i później) opisano w zarządzeniu Rektora.
 • Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Warszawską oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat (dotyczy obywateli polskich i cudzoziemców przyjętych na zasadach obowiązujących obywateli polskich) na studia, studia podyplomowe lub studia doktoranckie przed 1 października 2019 r.) są opisane pod tym adresem.
 • Tryb wnoszenia opłat należnych Politechnice Warszawskiej z tytułu kształcenia cudzoziemców na zasadach odpłatności oraz zasady rozliczania w Uczelni przychodów z tego tytułu (dotyczy cudzoziemców przyjętych przed 1 października 2019 r.) jest określony w tym dokumencie.

 

Studenci Politechniki Warszawskiej mogą się ubiegać o:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium Rektora,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę.

Masz pytania i szukasz więcej informacji? Zapytaj w dziekanacie swojego Wydziału.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o programów stypendialnych, wejdź na stronę Biura Spraw Studenckich.