Znak Politechniki Warszawskiej

Studenci PW inicjatorami dobrych zmian

Budżet Partycypacyjny Warszawa 2019 fot. twojbudzet.um.warszawa

Studenci z Koła Naukowego Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej chcąc umożliwić studentom i pracownikom łatwiejsze przemieszczanie się po okolicznym terenie Uczelni, zgłosili do Budżetu Partycypacyjnego m. st. Warszawy projekt „Dobre chodniki dla Politechniki”. Głosowanie na projekty trwa do 30 czerwca.

Członkowie Koła Naukowego działającego przy Wydziale Inżynierii Lądowej PW stworzyli kompleksowy projekt nowego chodnika przy Al. Armii Ludowej, który łączy stację Metro Politechnika, Wydział Inżynierii Lądowej, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW oraz sąsiadujące biurowce. Celem realizacji projektu jest podniesienie komfortu codziennego przemieszczania się studentów i pracowników PW korzystających z chodnika przy al. Armii Ludowej. Obecnie chodnik jest wąski, a stan nawierzchni pozostawia wiele do życzenia. Nierówności i spękania powodują powstawanie kałuż, które zimą zamieniają się w niebezpieczne tafle lodu, a niewystarczająca szerokość chodnika utrudnia poruszanie się pieszym, którzy często zmuszeni są wchodzić na drogę dla rowerów. Projekt przebudowy przy Trasie Łazienkowskiej zgłoszony przez członków Koła Naukowego Inżynierii Komunikacyjnej PW otrzymał numer 757 i należy do obszaru Śródmieście Południowe. Głosy na "Dobre chodniki dla Politechniki" mogą oddawać wszyscy mieszkańcy Warszawy na dedykowanej pomysłowi stronie internetowej.

Studenci wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenie, dostarczyli również szczegółową dokumentację budowlaną, co sprawia, że ich projekt wyróżnia się na tle innych nadesłanych pomysłów.

Warto dodać,że to właśnie w ramach zeszłorocznego projektu, zgłoszonego do budżetu partycypacyjnego powstała inicjatywa sadzenia kwiatów na placu Politechniki.