Znak Politechniki Warszawskiej

Płatne staże dla studentów

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej realizuje program płatnych 3-miesięcznych staży studenckich. 

Celem programu jest wzbogacenie prac realizowanych w ramach pracowni problemowych i dyplomowych w wyniku zindywidualizowanych programów stażowych w firmach. Program skierowany jest do studentów ostatniego roku I stopnia oraz studentów II stopnia.

Program staży 3-miesięcznych jest realizowany w ramach projektu pn.: "Wsparcie inicjatyw Politechniki Warszawskiej w kształceniu i doskonaleniu kadr w zakresie innowacyjnych technik teleinformatycznych", zadania 4 "Staże u pracodawców specjalizujących się w zakresie innowacyjnych technik teleinformatycznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki poddziałanie 4.1.1).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.elka.pw.edu.pl