Znak Politechniki Warszawskiej

Komunikat Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 13.07.2021 r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na studia stacjonarne I stopnia na kierunki studiów prowadzone w Warszawie, w pierwszej turze kwalifikacji, zostały ustalone progi punktowe podane w tabeli.

Zdjęcie Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej

W tabeli wskazano również kierunki studiów na które kwalifikacja została zakończona.
Druga tura kwalifikacji na pozostałe kierunki studiów zostanie przeprowadzona w dniu 20 lipca 2021 r., a wyniki kwalifikacji będą dostępne na IKR 20 lipca ok. godz. 15:00.

 

 

Wydział Kierunek
(nazwa w języku prowadzenia/odpowiednik polskojęzyczny)
Próg punktowy Uwagi
Chemiczny Biotechnologia 135  
Technologia Chemiczna 84  
Technologia Chemiczna (profil praktyczny) 161  
Elektryczny Automatyka i Robotyka Stosowana 157 kwalifikacja zakończona
Elektrotechnika 113 kwalifikacja zakończona
Informatyka Stosowana 181 kwalifikacja zakończona
Electrical Engineering / Elektrotechnika 76 kwalifikacja zakończona
Elektromobilność 146 kwalifikacja zakończona
Fizyki Fizyka Techniczna 144  
Fotonika 115 kwalifikacja zakończona
Geodezji i Kartografii Geodezja i Kartografia 111  
Gospodarka Przestrzenna 123  
Geoinformatyka 153  
Inżynierii Chemicznej i Procesowej Inżynieria Chemiczna i Procesowa 112  
Inżynierii Lądowej Budownictwo 120  
Civil Engineering/Budownictwo 77 kwalifikacja zakończona
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Robotyka i Automatyka 169  
Energetyka 149  
Lotnictwo i Kosmonautyka 180  
Mechanika i Projektowanie Maszyn 178  
Aerospace Engineering / Lotnictwo i Kosmonautyka 176  
Power Engineering / Energetyka 127  
Elektroniki i Technik Informacyjnych Automatyka i Robotyka 196 kwalifikacja zakończona
Elektronika 130 kwalifikacja zakończona
Informatyka 193 kwalifikacja zakończona
Inżynieria Biomedyczna 154 kwalifikacja zakończona
Telekomunikacja 137 kwalifikacja zakończona
Computer Science / Informatyka 175 kwalifikacja zakończona
Telecommunications / Telekomunikacja 100 kwalifikacja zakończona
Cyberbezpieczeństwo 183 kwalifikacja zakończona
Inżynieria internetu rzeczy 188 kwalifikacja zakończona
Administracji i Nauk Społecznych Administracja 110  
Inżynierii Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych 88  
Mechanika i Budowa Maszyn 75 kwalifikacja zakończona
Papiernictwo i Poligrafia 84  
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 102  
Samochodów i Maszyn Roboczych Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych 101 kwalifikacja zakończona
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych 75 kwalifikacja zakończona
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych 75 kwalifikacja zakończona
Electric and Hybrid Vehicles Engineering 76 kwalifikacja zakończona
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery / Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych 80 kwalifikacja zakończona
Matematyki i Nauk Informacyjnych Informatyka i Systemy Informacyjne 201 kwalifikacja zakończona
Matematyka 180 kwalifikacja zakończona
Computer Science and Information Systems /
Informatyka i Systemy Informacyjne
184 kwalifikacja zakończona
Inżynieria i Analiza Danych  197 kwalifikacja zakończona
Matematyka i Analiza Danych 195 kwalifikacja zakończona
Transportu Transport 81  
Mechatroniki Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa 164  
Inżynieria Biomedyczna 137  
Mechatronika 132  
Mechatronics/Mechatronika 99  
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska 77  
Ochrona Środowiska 96  
Environmental Engineering / Inżynieria Środowiska 75 kwalifikacja zakończona
Biogospodarka 102  
Inżynierii Materiałowej Inżynieria Materiałowa 90 kwalifikacja zakończona
Zarządzania Zarządzanie  157  
Inżynieria Zarządzania 119  
Zarzadzanie Bezpieczeństwem  Infrastruktury Krytycznej 95