Pracownicze Plany Kapitałowe

Najnowsze informacje o PPK:

Ulotka o PPK - rok 2023 (pdf, 996,60 kB)

 
Dotychczasowe informacje o PPK:

Politechnika Warszawska zawarła z PKO TFI umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).

 

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobu procedowania uczestnictwa w PPK:

 

Wzory formularzy:

Rezygnacja z uczestnictwa (docx, 22,35 kB)
Wznowienie uczestnictwa (docx, 29,99 kB)
Zmiana składki dodatkowej (docx, 30,84 kB)

 

Przydatne informacje: