Studia I stopnia i jednolite

Na Politechnice mamy kilkadziesiąt kierunków studiów I stopnia. Większość z nich kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a kilka - licencjata. Wyjątkiem jest architektura - to studia jednolite magisterskie.

Żeby rozpocząć studia I stopnia lub jednolite na Politechnice, potrzebujesz zdanej matury i dopełnienia wymaganych formalności. Możesz studiować w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w Płocku (w Filii PW). Oferujemy studia w trybie stacjonarnym (dawniej nazywanym dziennym) i niestacjonarnym (znanym też jako zaoczny).

Szansą na zdobycie miejsca na wymarzonym kierunku czy Wydziale bez nerwowego oczekiwania na wyniki matury i przeliczania punktów są konkursy o indeks PW.