Studia niestacjonarne

To elastyczna forma nauki, dostosowana do potrzeb i możliwości ludzi czynnych zawodowo. Zajęcia są organizowane w terminach umożliwiających udział w studiach osobom pracującym. To studia wymagające mniejszej czasowo obecności na Uczelni niż studia stacjonarne, przy zachowaniu równoważności wykształcenia i dyplomów. 

Studia niestacjonarne są płatne. Prowadzimy je w dwóch trybach: zaocznym zjazdowym i zaocznym „na odległość” - przez Internet.

Kandydaci z niepełnosprawnościami chcący skorzystać z indywidualnych konsultacji przed rozpoczęciem studiów mogą zgłaszać się do Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami PW.