Kontakt

Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
Informacja telefoniczna: (22) 234 7211

NIP: 525-000-58-34
REGON: 000001554