Znak Politechniki Warszawskiej

Studia stacjonarne I stopnia

Politechnika Warszawska oferuje możliwość studiowania w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w PW Filii w Płocku. Uczelnia posiada dziewiętnaście wydziałów i jedno kolegium. Prowadzi studia na kierunkach zarówno technicznych jak i nietechnicznych. Studia inżynierskie trwają 7-8 semestrów, a studia licencjackie 6 semestrów.
Oprócz studiów prowadzonych w języku polskim jest możliwość studiowania w języku angielskim. Niektóre kierunki studiów anglojęzycznych wymagają dopłaty
Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl.

Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020, zorganizowane będą cztery konkursy z odrębnymi zapisami:

  • konkurs na studia na kierunku Architektura – studia w języku polskim;
  • konkurs na studia na kierunku Architecture – studia w języku angielskim;
  • konkurs wspólny na studia na pozostałych kierunkach studiów prowadzonych w Warszawie; konkurs ten ma dwie edycje: na studia od października 2019 r. oraz na studia rozpoczynające się od lutego 2020 r. Informacja o uruchomieniu drugiej edycji zostanie ogłoszona na stronie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w marcu 2019 r.;
  • konkurs wspólny na studia na kierunkach studiów prowadzonych w PW Filii w Płocku.

Można ubiegać się o miejsce na studiach w ramach każdego z tych konkursów. W każdym konkursie można zarejestrować się tylko jeden raz. 

Pełen wykaz kierunków studiów znajduje się w zakładce Oferta studiów stacjonarnych 2019/2020.

Przed rozpoczęciem rejestracji dokładnie zapoznaj się z zasadami przyjęć na studia.

O przyjęcie na studia w języku polskim w PW mogą ubiegać się również cudzoziemcy posiadający prawo do studiowania w języku polskim bez opłat. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce Studia dla cudzoziemców i Kandydaci z obcą maturą

Cudzoziemcy chcący aplikować na studia prowadzone w języku angielskim powinni kontaktować się w sprawie rekrutacji z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW