Znak Politechniki Warszawskiej

Studia III stopnia - doktoranckie

Zgodnie z Ustawą 2.0 studia doktoranckie będą prowadzone na dotychczasowych zasadach do 31.12.2023 r.

Studia doktoranckie są prowadzone jako:

  • stacjonarne,
  • stacjonarne w języku angielskim,
  • niestacjonarne,
  • niestacjonarne w języku angielskim.

 

Dział ds. Studiów

Gmach Oficyny Wydawniczej VII piętro
ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Sekcja studiów doktoranckich
tel. (22) 234 6404, (22) 234 6330

Rada Doktorantów
pokój 601,
http://www.doktoranci.pw.edu.pl/

tel. (22) 234 5821,
fax. (22) 234 5822.