Znak Politechniki Warszawskiej

Seminarium naukowe dla studentów PW „Politechnika na Fali”

Miejsce: start z portu w Edynburgu, wyokrętowanie w Szczecinie

Od 16 do 30 września 2017 roku potrwa kolejna edycja seminarium naukowego dla studentów PW „Politechnika na Fali”. Seminarium organizowane jest podczas rejsu na żaglowcu STS Fryderyk Chopin.

W tym roku temat przewodni to „Narzędzia i wyzwania dla współczesnych inżynierów”. W czasie seminarium uczestnicy skupiać się będą na współczesnych rozwiązaniach technologicznych i naukowych dotyczących badań elementów żaglowca z wykorzystaniem czujników światłowodowych, tensometrów elektrooporowych, akcelerometrów.

Seminarium patronatem objął Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Jan Szmidt. Organizowane jest przy współpracy z Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej.

Szczegóły na stronie internetowej seminarium i fanpage’u