Znak Politechniki Warszawskiej

"Pierwsze doświadczenia pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych" - konferencja

Miejsce: Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Mała Aula

SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych wraz z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej zaprasza na ogólnopolską konferencję „Pierwsze doświadczenia pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych”.

Agenda konferencji:

  • 9.15 – 9.30 Otwarcie konferencji

dr hab. n. ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW, Dziekan Wydziału Zarządzania PW

Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych

Wystąpienie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pani dr Edyty Bielak – Jomaa

  • 9.30 - 10.00 Wykład inauguracyjny

„Inspektor ochrony danych strażnikiem wartości w dobie 4. rewolucji technicznej”– dr hab. n. ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

  • 10.00 – 12.00 Część pierwsza

"Aktualne prace nad przepisami uzupełniającymi RODO w Polsce oraz wytycznymi w zakresie wykonywania wymogów RODO" – dr Maciej Kawecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji, Koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych

"Pierwsze doświadczenia w wykonywaniu funkcji IODy” – Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych

"Zastępca inspektora ochrony danych - projekt zmian w ustawie ochronie danych osobowych w kontekście zasad funkcjonowania zespołu inspektora ochrony danych"– dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

  • 12.00 – 12.15 Przerwa na kawę
  • 12.15 – 14.00 Część druga

"Praktyczne doświadczenia dotyczące wykonywania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)” – Piotr Wojakowski, Dyrektor ds. bezpieczeństwa (CSO) European Network Security Institute (ENSI)

"Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla Inspektorów ochrony danych” – Maciej Kokot, doradca ubezpieczeniowy.

"Panel dyskusyjny: wypełnianie zadań inspektora ochrony danych”, w tym:

Określanie zadań IODy – regulamin funkcji

Kodeks etyki IODy

IODa i jego zespół

Pełnienie roli punktu kontaktowego osób, których dane dotyczą

Udział IODy w zgłaszaniu i wyjaśnianiu naruszeń ochrony danych osobowych

Udział IODy w wykonywaniu oceny skutków dla ochrony danych

Uczestnicy dyskusji: Maciej Byczkowski, Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu SABI), dr Grzegorz Sibiga, Piotr Wojakowski i inni zaproszeni goście.

  • 14.00 – 14.30 Lunch
  • 14.30 – 16.00 Panele dyskusyjne dotyczące przygotowania kodeksu dobrych praktyk dla IODy

Konsultacje w grupach dotyczące przygotowania zakresu wytycznych ogólnych oraz sektorowych do pełnienia funkcji IODy – prowadzenie dyskusji Zarząd i eksperci SABI.

  • 16.00 Zakończenie konferencji

*Agenda może ulec zmianie

Informacje dotyczące uczestnictwa w wydarzeniu można znaleźć na stronie SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.