Znak Politechniki Warszawskiej

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2019 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.