Kalendarium

Miejsce: sala ekspozycyjna Muzeum PW (Gmach Główny)

Z okazji jubileuszu 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii można obejrzeć wystawę pamiątek z okresu jego działalności. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 31 października 2021 r.

W sali ekspozycyjnej Muzeum PW zgromadzono liczne pamiątki w postaci dokumentów, opracowań kartograficznych, akcesoriów oraz instrumentów geodezyjnych. Na szczególną uwagę zasługują osobiste pamiątki po profesorach wydziału, często własnoręczne skrypty, listy ocen lub korespondencja. Interesująco prezentuje się zbiór prac dyplomowych i opracowań z okresu sprzed II wojny światowej.

Dydaktyczna działalność wydziału jest również obecna w nowszych materiałach. Są to prace dyplomowe, skrypty i podręczniki sygnowane nazwiskami autorów z grona kadry naukowej wydziału, często będących fundamentem wiedzy dla kilku pokoleń geodetów. Osiągnięcia i ofertę naukową przedstawiają przykładowe prace naukowe i rozwojowe sięgające współczesnych rozpraw habilitacyjnych i prac wdrożeniowych.

Wystawę uzupełnia niewielka ekspozycja wybranych akcesoriów i instrumentów geodezyjnych, z których najciekawiej prezentują się przyrządy obliczeniowe, pierwsze odbiorniki GPS i klasyczne noniuszowe teodolity.

Miejsce: ul. Koszykowa 80

Śpiewać może każdy, ale oni robią to wyjątkowo dobrze. I to mimo że nie są chórem zawodowym. Chór Akademicki PW szuka osób, które chciałyby dołączyć w jego szeregi.

Od 5 do 26 października w każdy wtorek i czwartek między 16:00 a 18:00 będą się odbywały przesłuchania, które mogą dać przepustkę do jednej z głównych grup artystycznych działających na Politechnice.

Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na profilu chóru na Facebooku.

Miejsce: Wydział Architektury PW, Pawilon Wystawowy, ul Koszykowa 55

Od 8 do 29 października 2021 roku trwa wystawa najciekawszych dyplomów obronionych w 2020 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Miejsce: online

Z powodu sytuacji pandemicznej zamiast stacjonarnych targów zostanie zaprezentowany elektroniczny katalog.

Katalog będzie dystrybuowany wśród studentów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni. Początek dystrybucji zaplanowano na 18 października 2021 r.

Miejsce: Mała Aula Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1

Zapraszamy na koncert Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band” (dyrygent: Arkadiusz Górka, kierownictwo artystyczne: Dariusz Łapiński) oraz Orkiestry Akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dyrygent: Rafał Krauze).

Koncert odbywa się w ramach cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli.

Na wydarzenie obowiązują wejściówki, które można odbierać w Gmachu Głównym PW w pokoju 112.

Miejsce: Mała Aula Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, plac Politechniki 1

LOTOS Asfalt i Politechnika Warszawska organizują sympozjum poświęcone budownictwu drogowemu.

Program:

  1. Otwarcie sympozjum wraz z wystąpieniami zaproszonych gości.
  2. Potrzeby i cele klimatyczne Polski i UE.
  3. Badania naukowe jako odpowiedź na wyzwania programu Europejski Zielony Ład.
  4. Kierunki działalności B+R w odpowiedzi na wyzwania środowiskowe i społeczne.
  5. Debata dotycząca wyzwań klimatycznych i gospodarczych w budownictwie drogowym z udziałem  przedstawicieli biznesu, nauki i administracji.
  6. Konkluzje.
  7. Networking.

15 listopada świętujemy Dzień Politechniki Warszawskiej - tego dnia w 1915 roku rozpoczął się rok akademicki, w którym po raz pierwszy w historii naszej Uczelni zajęcia odbywały się całkowicie w polskim języku wykładowym.

Wkrótce więcej informacji o tegorocznych obchodach

Miejsce: online

Zapraszamy na wykład pt. „Współczesne wyzwania zarządzania projektami”, który poprowadzi dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, profesor Politechniki Śląskiej. Wykład odbędzie się w ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Aktualny program seminarium naukowego dostępny jest na stronie Wydziału Zarządzania.

Zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie maila na adres justyna.kacprzak@pw.edu.pl oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego.