Znak Politechniki Warszawskiej

Konkurs o Nagrodę Siemensa

Konkurs o Nagrodę Siemensa – zgłoszenia do 30 czerwca 2021 r.

Opublikowano: 27.04.2021 16:11

grafika promująca konkurs o Nagrodę Siemensa

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają naukowców, zespoły badawcze oraz absolwentów studiów I i II stopnia do udziału w Konkursie o Nagrodę Siemensa. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2021 r.

Konkurs o Nagrodę Siemensa dla absolwentów studiów I i II stopnia

Opublikowano: 27.04.2021 16:29

grafika promująca konkurs o Nagrodę Siemensa

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału absolwentów studiów z zakresu automatyki i robotyki oraz elektrotechniki.

XXVI Konkurs o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych

Opublikowano: 27.04.2021 16:17

grafika promująca konkurs o Nagrodę Siemensa

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału w kolejnej edycji konkursu, w którym wyłonione zostaną nietuzinkowe talenty badawcze. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2021 r.

Wyniki Konkursu o Nagrodę Siemensa

Opublikowano: 29.09.2020 14:10

Poznaliśmy wyniki Konkursu o Nagrodę Siemensa.

Jury XXV edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych, X edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki oraz IV edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki rekomendowało laureatów w każdej z kategorii. Rekomendacje Jury zostały przyjęte przez Rektora Politechniki Warszawskiej.

XXV Konkurs o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych

Opublikowano: 14.02.2020 09:20

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału w kolejnej edycji konkursu, w którym wyłonione zostaną nietuzinkowe talenty badawcze. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca 2020 r.

Konkurs o nagrodę Siemensa dla absolwentów studiów I i II stopnia

Opublikowano: 14.02.2020 09:44

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału absolwentów studiów z zakresu automatyki i robotyki oraz elektrotechniki.

Informacja na temat przyjmowania prac konkursowych w konkursie o Nagrodę Siemensa

Opublikowano: 17.03.2020 14:40

Konkurs o Nagrodę Siemensa

Informujemy, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego proces przyjmowania prac konkursowych jest nadal realizowany.

Konkurs o Nagrodę Siemensa rozstrzygnięty

Opublikowano: 19.06.2019 15:15

Konkurs o Nagrodę Siemensa rozstrzygnięty

Jury XXIV edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych, IX edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki oraz III edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektroenergetyki wybrało zwycięzców w każdej z kategorii.

Konkurs o Nagrodę Siemensa dla absolwentów studiów I i II stopnia

Opublikowano: 07.02.2019 13:35

Konkurs o Nagrodę Siemensa dla absolwentów studiów I i II stopnia

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają absolwentów studiów I i II stopnia do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową w jednej z dwóch kategorii tematycznych: automatyka i robotyka oraz elektroenergetyka. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 roku.

XXIV Konkurs o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych

Opublikowano: 07.02.2019 13:16

XXIV Konkurs o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału w XXIV Konkursie o Nagrodę Siemensa. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r.

XXIII Konkurs o Nagrodę Siemensa dla naukowców

Opublikowano: 08.01.2018 12:39

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XXIII Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2017. Konkurs promuje wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

XXIII Konkurs o Nagrodę Siemensa

Opublikowano: 03.01.2018 15:34

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XXIII Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2017. Konkurs promuje wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa

Opublikowano: 02.02.2017 11:59

Zeszłoroczny laureat nagrody promocyjnej w Konkursie o Nagrodę Siemensa - dr inż. Krzysztof Wildner z PW

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2016. Konkurs promuje wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

XXI Konkurs o Nagrodę Siemensa

Opublikowano: 25.01.2016 09:37

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XXI Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2015.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

Konkurs o Nagrodę Siemensa

Opublikowano: 18.12.2013 09:05

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego w dniu 22 października 2010 roku pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o., służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.