Znak Politechniki Warszawskiej

Konkurs o nagrodę Siemensa dla absolwentów studiów I i II stopnia

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału absolwentów studiów z zakresu automatyki i robotyki oraz elektrotechniki.

Konkurs o nagrodę Siemensa dla absolwentów w zakresie automatyki i robotyki

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe studentów I i  II  stopnia instytucji  akademickich,  które tematyką nawiązują do obszarów aktywności firmy Siemens i obejmują budowę lub zastosowanie urządzeń sterujących, sensorycznych, wykonawczych i systemów wizualizacji automatyki i robotyki.

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie automatyki i robotyki

Aneks do regulaminu (automatyka i robotyka)

Załącznik do Regulaminu Konkurs Siemens Absolwenci

Konkurs o nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie elektrotechniki

Do Konkursu mogą być przedstawiane prace dyplomowe studentów I i II stopnia szkół wyższych, które swoją tematyką nawiązują do obszarów: sieci i mikrosieci elektroenergetycznych, magazynowania energii, elektromobilności, przetwarzania i analizy danych w mikrosieciach oraz w obszarze efektywności energetycznej obiektów budowlanych, automatyki elektroenergetycznej oraz budynkowej i aktywności w Smart City firmy Siemens.

Poniżej udostępniono regulamin konkursu wraz z załącznikiem do pobrania:

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z zakresie elektrotechniki

Aneks do regulaminu (elektrotechnika)

Załącznik do Regulaminu Konkurs Siemens Absolwenci 

Na zwycięzców konkursów dla absolwentów czekają atrakcyjne nagrody indywidualne:

  •     I Nagroda – 10 000 złotych
  •     II Nagroda – 5 000 złotych
  •     III Nagroda – 3 000 złotych

Nagrodą dla uczelni, z której wywodzą się laureaci, będzie wyposażenie laboratorium.

Zgłoszenie prac następuje przez przesłanie dokumentów zgodnie z Regulaminem Konkursu na adres e-mail: siemens.absolwenci@pw.edu.pl, do 15 czerwca 2020 r.

Informacji dotyczących Konkursu o Nagrodę Siemensa udzielają:
Sekretarz ds. organizacji, Anna Olencka, tel.: (22) 234 7181, e-mail: anna.olencka@pw.edu.pl
Sekretarz ds. promocji, Anna Korlak, tel.: (22) 234 5723, e-mail: anna.korlak@pw.edu.pl