Znak Politechniki Warszawskiej

Konkurs o Nagrodę Siemensa dla absolwentów studiów I i II stopnia

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału absolwentów studiów z zakresu automatyki i robotyki oraz elektrotechniki.

grafika promująca konkurs o Nagrodę Siemensa

XI Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie automatyki i robotyki

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe studentów I i  II  stopnia instytucji  akademickich,  które tematyką nawiązują do obszarów aktywności firmy Siemens i obejmują budowę lub zastosowanie urządzeń sterujących, sensorycznych, wykonawczych i systemów wizualizacji automatyki i robotyki.

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie automatyki i robotyki

Załącznik do Regulaminu

V Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie elektrotechniki

Do Konkursu mogą być przedstawiane prace dyplomowe studentów I i II stopnia szkół wyższych, które swoją tematyką nawiązują do obszarów: sieci i mikrosieci elektroenergetycznych, magazynowania energii, elektromobilności, przetwarzania i analizy danych w mikrosieciach oraz w obszarze efektywności energetycznej obiektów budowlanych, automatyki elektroenergetycznej oraz budynkowej i aktywności w Smart City firmy Siemens.

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z zakresie elektrotechniki

Załącznik do Regulaminu

 

Na zwycięzców konkursów dla absolwentów czekają atrakcyjne nagrody indywidualne:

    I Nagroda – 10 000 złotych

    II Nagroda – 5 000 złotych

    III Nagroda – 3 000 złotych

Natomiast dla uczelni, z której wywodzą się laureaci  – wyposażenie laboratorium.

Zgłoszenie prac następuje przez przesłanie dokumentów zgodnie z Regulaminem Konkursu na adres e-mail: siemens.absolwenci@pw.edu.pl, do 30 czerwca 2021 r.

 

Informacji dotyczących Konkursu o Nagrodę Siemensa udzielają:

Sekretarz ds. organizacji, Katarzyna Korlak, tel.: (22) 234 5723, e-mail: katarzyna.korlak@pw.edu.pl

Sekretarz ds. promocji, Bartosz Matejko, tel.: (22) 234 7181, e-mail: bartosz.matejko@pw.edu.pl