Znak Politechniki Warszawskiej

2017

 

Konferencje naukowe planowane
przez jednostki organizacyjne Politechniki Warszawskiej w 2017 roku

Styczeń

8-14 stycznia 2017

Szczyrk

Zimowa Szkoła Niezawodności
ZSN 2017

Strona organizatorów

konferencja krajowa

Wydział Transportu
Zakład Telekomunikacji w Transporcie

prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk
Tel.: (22) 234-70-40
e-mail:msi@wt.pw.edu.pl

współorganizator - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

9 stycznia 2017

Warszawa, PW GG

III Ogólnopolska Konferencja naukowa "Bezpieczeństwo ekonomiczne państw we współczesnym świecie-instytucjonalne rozwiązania pobudzania innowacyjności w kierunku umocnienia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski".

konferencja krajowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Zakład Ekonomii

dr Agnieszka Tomczak
Tel.: (22) 234-62-67
e-mail

17 stycznia 2017

Warszawa, CZIiTT

Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska

konferencja krajowa

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

dr inż. Mariusz Rogulski
Tel.: (22) 234-59-50
e-mail

19 stycznia 2017

Warszawa, PW GG

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks urbanistyczno-budowlany. Oczekiwania i obawy”

konferencja krajowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Zakład Prawa i Administracji

dr hab. Robert Suwaj, prof. PW
Tel.: (22) 234-59-55
e-mail: suwaj@ans.pw.edu.pl

24 - 27 stycznia 2017

Zakopane

Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych-Eco i elektromobilność maszyn roboczych i pojazdów.

www.prmpl/prmr2017

konferencja krajowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich

prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski
Tel.: (22) 234-83 59
e-mail: sekretariat@prmpl

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

26 stycznia 2017

Warszwa, PW GG

IV Ogólnopolska konferencja pt. „Doskonalenie wykonywania funkcji ABI-drugi rok doświadczeń” w ramach cyklu. „Dzień Administratora Bezpieczeństwa Informacji”

konferencja krajowa

Wydział Zarządzania

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
Tel.: (22) 620-84-32
e-mail

Współpraca ze Stowarzyszeniem Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

27-28 stycznia 2017

Wilga

39th Electronics and Photonics for High Energy Physics Experiments.

http://wilga.ise.pw.edu.pl/

konferencja krajowa w j.angielskim

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Systemów Elektronicznych

dr Maciej Linczuk
Tel.: (22) 234-79-86
e-mail:photonics@ise.pw.edu.pl
e-mail:m.linczuk@ise.pw.edu.pl

Zespół PERG/ELHEP

   

Luty    

13 luty 2017

Warszawa

Sympozjum Fizyki Interdyscyplinarnej w Naukach Ekonomicznych i Społecznych,

http://sfinks.fizyka.pw.edu.pl/

konferencja krajowa

Wydział Fizyki
Zakład Fizyki Układów Złożonych

mgr inż. Grzegorz Siudem
Tel.: (22) 234-72-58
e-mail: siudem@if.pw.edu.pl

  

Marzec    

1 marca 2017

cyklicznie 6 razy w roku Warszawa, WIP PW

Szkoła Naukowa Obróbek Erozyjnych.

www.snoe.meil.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Produkcji
Instytut Technik Wytwarzania
Zakład Obróbek Wykańczających i Erozyjnych

dr inż. Rafał Świercz
Tel.:(22) 234-72-21
e-mail: rsw@meil.pw.edu.pl

1-3  marca 2017

Zakopane

Cardiology meets Physics and Mathematics

Strona organizatora

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki
Zakład Fizyki Układów Złożonych

dr inż. Teodor Buchner
Tel.: (22) 234-72-58
e-mail: buchner@if.pw.edu.pl

12-19 marca 2017

Val Gardena, Włochy

XVIII Konferencja naukowo Techniczna Energetyka Odnawialna w Polsce,

ENERGETYKA 2017

konferencja krajowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Instytut Techniki Cieplnej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
Tel.: (22) 234-52-81
e-mail: badyda@itc.pw.edu.pl

16-17 marca 2017

Warszawa

I Ogólnopolska konferencja pt. „Współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego” w ramach cyklu "Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności"

konferencja krajowa

Wydział Zarządzania

dr inż. Danuta Rojek
Tel.: (22) 620-84-32
e-mail: danuta.rojek@pw.edu.pl

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

29-31 marca 2017

Warszawa, PW GG, Hotel Boss Miedzeszyn

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej

Strona konferencji

konferencja międzynarodowa

 

 

Wydział Geodezji i Kartografii
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowo-Kontrolnych

dr inż. Janina Zaczek-Peplińska
Tel.: (22) 234 60 69 
e-mail: gik-apgi@gik.pw.edu.pl

  

Kwiecień    

7-9 kwietnia 2017

Radziejowice

V Ogólnopolskie Seminarium „Postępy w chemii boroorganicznej”

http://obc.ch.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Chemiczny
Zakład Chemii Fizycznej

prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński
Tel.: (22) 234-57-37
e-mail: spor@ch.pw.edu.pl

12 lub 13 kwietnia 2017

Warszawa, PW GG

Konferencja naukowa z okazji XX-lecia uchwalenia ustawy Prawo energetyczne

konferencja krajowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Zakład Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki

dr Robert Zajdler
Tel.: (22) 234-65-37
e-mail: rzajdler@ans.pw.edu.pl

19-22 kwietnia 2017

Liptovský Mikuláš, Słowacja

XVI International Technical Systems Degradation Conference

Strona konferencji

konferencja międzynarodowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Instytut Pojazdów

dr hab. inż. Jędrzej Mączak
Tel.: (22) 234-81-18
e-mail

24-26 kwietnia 2017

Warszawa

VI European Young Engineers Conference

www.eyec.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Koło Naukowe IChiP

inż. Zuzanna Bojarska
Tel.: (22) 234-63-17
e-mail: eyec@ichip.pw.edu.pl

25-27 kwietnia 2017

Warszawa, CZIiTT

Międzynarodowa konferencja  Euro GNC 2017-CEAS (Council of European Aerospace Societes) i AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics)

http://eurognc.prz.edu.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

dr hab. inż. Robert Głębocki, prof. PW
Tel.:(22) 234-59-33
e-mail: rgleb@meil.pw.edu.pl

28 kwietnia 2017

Warszawa

GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

www.konferencja-gis2017.warszawa.pl

oraz www.pzits.pl

konferencja krajowa

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski

dr inż. H. Kłoss-Trębaczkiewicz
Tel.: (22) 234-53-36
Tel.: (22) 234-79-78
e-mail

Zarząd Główny PZiTS

Kwiecień 2017

Warszawa, PW GG

XI  Konferencja Naukowo-Techniczna „Miasto i Transport 2017”

Strona internetowa

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej
Instytut Dróg i Mostów

dr inż. Andrzej Brzeziński
Tel.: (22) 825-37-27
e-mail: a.brzezinski@il.pw.edu.pl

Kwiecień 2017

Toruń, Wocławek

FORUM ENERGETYCZNE

konferencja krajowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Instytut Techniki Cieplnej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
Tel.: (22) 234-52-81
e-mail: badyda@itc.pw.edu.pl

Kwiecień lub maj 2017

Warszawa (bliskie okolice)

XIX Konferencja Naukowa Wibroakustyki i Wibrotechniki

oraz XIV Ogólnopolskie Seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych WIBROTECH 2017

Strona konferencji

konferencja krajowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Instytut Podstaw Budowy Maszyn

dr inż. Piotr Deuszkiewicz
Tel.: (22) 234-82-76
e-mail: uszy@simpw.edu.pl

  

Maj    

10-13 maja 2017

Białowieża

15th Conference under auspices of

E-MRS

Composites and ceramic materials-technology, application and testing

Strona konferencji

konferencja międzynarodowa

 

Wydział Chemiczny
Katedra Technologii Chemicznej

prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran
Tel.: (22) 234-55-86
e-mail: szafran@ch.pw.edu.pl

Institute of Fundamental Technological Research PAS,
Polskie Towarzystwo Ceramiczne

10-12 maja 2017

Dębe k/Warszawy

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne-projektowanie, wykonanie, eksploatacja

konferencja krajowa

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

dr inż. Jarosław Chudzicki,
dr inż. Agnieszka Malesińska
Tel.: (22) 234-53-38
e-mail: jarek.chudzicki@is.pw.edu.pl

Wydawnictwo Seidel-Przywecki

18-19 maja 2017

Płock

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego”

http://konferencje.pw.plock.pl

konferencja międzynarodowa

 

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

dr Katarzyna Osiecka
Tel.: 603 945 493
e-mail: k.osiecka@pw.plock.pl

12 maja 2017

Warszawa, PW GG

NEW AGING POLSKA, międzynarodowa konferencja o projektowaniu architektonicznym ukierunkowanym na potrzeby starzejącego się społeczeństwa

www.new-aging-polska.org

konferencja międzynarodowa

Wydział Architektury

mg inż. arch. Piotr Kudelski
Tel.: 725-771-194
e-mail: pjkudelski@wp.pl

New Aging Polska
info@new-aging-polska.org

13-14 maja 2017

Dąbrowa Górnicza

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów z cyklu „Paradygmaty Współczesnego Zarządzania Organizacjami”

konferencja krajowa

Wydział Zarządzania

mgr inż. Marta Skierniewska
Tel.: (22) 620-84-32
e-mail: marta.skierniewska@pw.edu.pl

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

15-17 maja 2017

Bourges, Francja

Seminaire Franco-Polonais en Mecanique (Francusko-Polskie Seminarium Mechaniki)

konferencja międzynarodowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Instytut Podstaw Budowy Maszyn

prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski
Tel.: (22) 234-87-76
e-mail: jba@simpw.edu.pl

INSA Centre-Val de Loire Bourges

17-20 maja 2017

Ustroń

SPETO 2017,  GLIWICE  XL  IC-SPETO  2017  

XL Konferencja Z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów

http://icspeto.hostingasp.pl

Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych

dr hab. inż. Krzysztof Siwek, prof. PW
Tel.: (22) 628-45-68
e-mail: sekretariat@iem.pw.edu.pl

21-23 maja 2017

Jabłonna k/Warszawy

Fizyczne i matematyczne modelowanie procesów materiałowych

www.fimm.wip.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Produkcji
Instytut Technik Wytwarzania

dr inż. Robert Cacko
Tel.: (22) 234-84-21; (22) 849-94-37
e-mail: cacko@wip.pw.edu.pl
fimm@wip.pw.edu.pl

23-26 maja 2017

Rewita WDW Waplewo

 

XI SZKOŁA - KONFERENCJA, MWK’2017, METROLOGIA WSPOMAGANA

KOMPUTEROWO

 

Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych

prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Tel.: (22) 628-45-68
e-mail: sekretariat@iem.pw.edu.pl

28 maja - 5 czerwca 2017

Wilga

40th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments

http://wilga.ise.pw.edu.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Systemów Elektronicznych

dr Maciej Linczuk
Tel.: (22) 234-79-86
e-mail: photonics@ise.pw.edu.pl
e-mail: m.linczuk@ise.pw.edu.pl

Zespół PERG/ELHEP

Maj 2017

Warszawa

 

Sympozjum „Innowacja jest interdyscyplinarna”

Strona sympozjum

konferencja krajowa

Wydział Chemiczny
Laboratorium Procesów Technologicznych

dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur
Tel.: (22) 234-54-63
e-mail: s@ch.pw.edu.pl

29 maja - 2 czerwca

2017

Będlewo

Workshop Ordered Statistical Data OSD 2017

Strona internetowa konferencji

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. PW
Tel.: (22) 234-79-88
e-mail

  

Czerwiec    

1 czerwca 2017

Płock

"40 lat Koła Naukowego Inżynierii Środowiska w 50-letniej historii Politechniki Warszawskiej w Płocku"

konferencja krajowa

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii
Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska

dr inż. Bożena Piątkowska
Tel.: (24) 367-21-43
Tel.: 601 265 782
e-mail: piatkowska@pw.plock.pl

5 czerwca 2017

Warszawa, PW GG

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Oczekiwania i obawy”

konferencja krajowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Zakład Prawa i Administracji

dr hab. Robert Suwaj, prof. PW
Tel.: (22) 234-59-55
e-mail: suwaj@ans.pw.edu.pl

7-8 czerwca 2017

Pałac Odrowążów w Chlewiskach koło Szydłowca

IX Międzynarodowa Konferencja

Bezpieczeństwa i Niezawodności

KONBIN’2017

http://www.konbin2017.itwl.pl

Wydział Transportu
Zakład Telekomunikacji w Transporcie

dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW
Tel.: (22) 234-70-40
e-mail: msi@wt.pw.edu.pl

Współorganizator - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

8-9 czerwca 2017

Warszawa

Generic Integration Technologies for Photonics: 3rd Eastern European Workshop for research institutes, SMEs and large companies

Strona internetowa

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. PW
Tel.: (22) 234-50-47
e-mail: piramidowicz@imio.pw.edu.pl

8-9 czerwca 2017

Warszawa

Młodzi dla Inżynierii Środowiska

www.mis.info.pl

konferencja krajowa

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Paula Augustyniak
Tel.: (22) 234-57-02
e-mail: paula.augustyniak@is.pw.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Sytek-Shmeichel
e-mail: katarzyna.sytek@gmail.com

16-18 czerwca 2017

Białystok

CISIM 2017 16th International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications

http://wi.pb.edu.pl/cisim2017/

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

dr hab. Wladysław Homenda, prof. PW
Tel.: (22) 234-79-61
e-mail: homenda@mini.pw.edu.pl

20 czerwca 2017

Warszawa, WT PW

Systemy sterowania-interfejsy w systemach srk

konferencja krajowa

Wydział Transportu
Zakład Sterowania Ruchem

dr hab. inż. Wiesław Zabłocki, prof. PW
Tel.: (22) 234-54-81
e-mail: zsrk@wt.pw.edu.pl

25-30 czerwca 2017

Kościelisko

PES-12, Postępy w Elektrotechnice Stosowanej

Strona konferencji

konferencja krajowa

Wydział Elektryczny
Instytut Elektroenergetyki

dr inż. Waldemar Chmielak
Tel.: (22) 234-53-84
e-mail: wachmiel@ee.pw.edu.pl

Oddział Warszawski PTETiS

26-29 czerwca 2017

Warszawa

23rd International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems

http://ismis2017.ii.pw.edu.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Informatyki

prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński
Tel.: (22) 234-77-31
e-mail: hrb@ii.pw.edu.pl

26-30 czerwca 2017

Łódź

Smart Engineering of New Materials

http://senm.semtherm.eu/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

dr inż. Mariusz Sochacki
Tel.: (22) 234-79-32
e-mail: msochack@imio.pw.edu.pl

27-29 czerwca 2017

Łódź

Microtechnology and Thermal Problems in Electronics

Strona konferencji

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

dr inż. Mariusz Sochacki
Tel.: (22) 234-79-32
e-mail: msochack@imio.pw.edu.pl

Czerwiec 2017

Warszawa, WIL PW

III Studenckie Seminarium Naukowe

www.zelbetnik.il.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej
Instytut Inżynierii Budowlanej
Zakład Konstrukcji Betonowych

dr inż. Maria Włodarczyk
Tel.: (22) 234-63-01
e-mail: Maria.wlodarczyk@il.pw.edu.pl

Koło Naukowe „Żelbetnik”

Czerwiec 2017

Warszawa

Technika świetlna 2017 (cykliczna)

http://kko.org.pl

konferencja krajowa

 

Wydział Elektryczny
Instytut Elektroenergetyki
dr inż. Piotr Pracki
Tel.: (22) 234-75-05
e-mail: piotpracki@ien.pw.edu.pl

Polski Komitet Oświetleniowy SEP

Czerwiec 2017

Warszawa

 

XXVIII Polsko-Niemieckie Seminarium

www.simpw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Instytut Pojazdów

dr inż.  Michał Makowski
Tel.: 725-257-007
e-mail: micha.makowski@simpw.edu.pl

Czerwiec 2017

Warszawa

Elektromobilność-innowacyjne rozwiązania transportowe

konferencja międzynarodowa

Wydział Transportu
Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański
Tel.: (22) 629-25-86
e-mail: simt@wt.pw.edu.pl

     

Lipiec    

5-7 lipca 2017

Warszawa

 

13th Econophysics Colloquium & 9th Polish Symposium on Physics in Economy and Social Sciences

http://science24.com/event/ec2017

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki
Samodzielna Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst
Tel.: (22) 234 71 33
e-mail: jholyst@if.pw.edu.pl

13-15 lipca 2017

Warszawa

Warsztaty z gier dynamicznych

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

dr hab. inż. Elżbieta Ferenstein, prof. PW
Tel.: (22) 234-59-84
e-mail: elzbieta.ferenstein@mini.pw.edu.pl

24-27 lipca 2017

Montreal, Kanada

Mathematical Congress of the Americas 2017 - Special Session: „Shape, Homotopy and Attractors”

Strona internetowa

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

dr hab. Danuta Kołodziejczyk, prof. PW
Tel.: (22) 234-79-88
e-mail

   

Sierpień    

13-19 sierpnia 2017

Będlewo

Just a Little Calculation in Dynamics

Strona internetowa

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

dr Piotr Gałązka
Tel.: (22) 234-79-88
e-mail: piotgalazka@mini.pw.edu.pl

21-25 sierpnia 2017

Warszawa

XXVI Polish-Slovak-Russian Seminar “Theoretical Foundations of Civil Engineering”

www.rsp.il.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Michał Krzemiński
Tel.: (22) 234-65-15
e-mail: m.krzeminski@il.pw.edu.pl

27 sierpnia – 1 września 2017

Będlewo

7th German-Polish Conference on Optimization (GPCO 2017)

Strona konferencji

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

dr hab. Ewa Bednarczuk, prof. PW
Tel.: (22) 234-79-88
e-mail: ewa.bednarczuk@mini.pw.edu.pl

28-29 sierpnia 2017

Sarbinowo Morskie

DynRail 2017

Polish-Slovak Scientific Workshop

Dynamical Problems in Rail Vehicles

konferencja międzynarodowa

Wydział Transportu
Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych

prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz
Tel.: (22) 629-25-86
e-mail: zpbut@wt.pw.edu.pl

30 sierpnia - 3 września 2017

Sarbinowo Morskie

Polish-German Workshop

Dynamical Problems in Mechanical Systems.

konferencja międzynarodowa

Wydział Transportu
Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych

prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz
Tel.: (22) 629-25-86
e-mail: zpbut@wt.pw.edu.pl

  

Wrzesień    

3-6 września 2017

Rynia k. Warszawy

XXIII International Symposium on Combustion Processes

www.iscp2017.itc.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Instytut Techniki Cieplnej

dr inż. Jan Kindracki
Tel.: (22) 234-52-17
e-mail: jan.kindracki@itc.pw.edu.pl

3-6 września 2017

Praga, Czechy

Federated Conference on Computer Sciences and Information System

www.fedcsis.org

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

dr hab. Maria Ganzha, prof. PW
Tel.: (22) 234-79-88
e-mail: maria.ganzha@mini.pw.edu.pl

4-7 września 2017

Serock

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Logistyczne-Teoria i Praktyka, Motto Konferencji: „Inżynieria logistyki a bezpieczeństwo i niezawodność realizacji procesów w systemach transportowych”

http://www.lstp.pl/

www.warszawianka.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Transportu
Zakład Logistyki i Systemów Transportowych

dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW
Tel.: (22) 234-60-17
e-mail

7-8 września 2017

Płock

III Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Naukowców “Młodzi dla Techniki 2017”

www.mdt2017.pw.plock.pl

konferencja krajowa

 

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii

Instytut Budownictwa, Koło Naukowe: „Konstruktor”, „Rotor”, "Płockie Koło Naukowe Chemików", „Inżynierii Środowiska”

dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna
Tel.: 668-828-181
e-mail: krawczynskaa@pw.plock.pl

10-13  września 2017

Warszawa, Zegrze

Konferencja Mikroskopii Elektronowej

www.em2017.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Materiałowej

prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
Tel.: (22) 234-87-35
e-mail: malew@inmat.pw.edu.pl

10-13 września 2017

Sandomierz

XIII International Conference on Diagnostics of Processes and Systems

http://dps17.mchtpw.edu.pl

http://www.konsulting.gda.pl/dps2015/web/

konferencja międzynarodowa

 

Wydział Mechatroniki
Instytut Automatyki i Robotyki

dr inż. Michał Syfert
Tel.: (22) 234-85-55
e-mail: dps17@mchtpw.edu.pl

10-13 września 2017

Warszawa, PW GG

21st European Microelectronics and Packaging Conferenc (EMPC) & Exhibition

http://www.empc2017.pl

konferencja międzynarodowa

 

Wydział Mechatroniki
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
Tel.:(22) 234-82-81; 81-39
e-mail: m.jakubowska@mchpw.edu.pl

10-16 września 2017

Będlewo

Geometric and Algebraic Singularity Theory

Strona konferencji

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

dr hab. Wojciech Domitrz, prof. PW
Tel.: (22) 234-79-88
e-mail

11-13 września 2017

Kutna Hora, Czechy

CPEE 2017, Computational Problems of Electrical Engineering

http://cpee.iem.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych

dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. PW
Tel.: (22) 628-45-68
e-mail: sekretariat@iem.pw.edu.pl

11-14 września 2017

Warszawa

 

The 19th Conference on Power Electronics and Applications (and Exhibition), EPE’17 ECCE (Energy Conversion Congress and Expo) Europe

http://epe2017.com/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektryczny, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
oraz EPE Association

Przewodniczącymi są:

prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak
dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW
dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. PW
dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski, prof. PW.

dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski
Tel.: (22) 234-56-12
e-mail: info@epe2017.com

12-14 września 2017

Dębe k. Warszawy

Signal Processing Symposium

SPSympo-2017

http://spsympo.ise.pw.edu.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa

Tel.: (22) 234-78-31

e-mail: k.kulpa@ise.pw.edu.pl

14 -17 września 2017

Zakopane

11 Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

Nauka i technologia materiałów ceramicznych połączona  z Workshop Chiny - Słowacja - Polska nt. ceramiki zaawansowanej

www.ptcepl

konferencja międzynarodowa

Wydział Chemiczny
Katedra Technologii Chemicznej

prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran
Tel.: (22) 234 55 86
e-mail:  szafran@ch.pw.edu.pl

Polskie Towarzystwo Ceramiczne

18- 20 września 2017

Warszawa, CZIiTT

XII Międzynarodowa Konferencja

„Young Scientists Towards Challenges of Modern Technology”

http://conference.young-scientists.eu/

konferencja międzynarodowa

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Rada Doktorantów

dr hab. inż. Artur Badyda
Tel.: (22) 234-59-50
e-mail: artubadyda@is.pw.edu.pl

Fundacja na rzecz Młodych Naukowców, Young Scientists Council of Lviv Polytechnic National University

18-21 września 2017

Warszawa, PW GG

E-MRS 2017 Fall Meeting

Strona konferencji

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Materiałowej

prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
Tel.: (22) 234-87-35
e-mail: malew@inmat.pw.edu.pl

18-22 września 2017

Warszawa

 

E-MRS 2017Fall Meeting  Symposium

Advanced  composite  materials: new production technologies, unique properties, new applications.

www.european-mrs.com

konferencja międzynarodowa

Wydział Chemiczny
Katedra Technologii Chemicznej

prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran
Tel.: (22) 234-55-86
e-mail: szafran@ch.pw.edu.pl

Frantsevich Institute for Problems of Materials Sciences, Kiev, Ukraine
Institute of Science and Technology for Ceramic Materials (ISTEC-CNR) Faenza, Italy

19-22 września 2017

Beskid Żywiecki

 

XVII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontyroli Zapór Pod hasłem Budowle Piętrzące-Eksploatacja I Monitoring

http://www.is.pw.edu.pl
  http://www.ibs.pw.edu.pl
  http://www.imgw.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

prof. dr hab. inż. Jan Winter
Tel.: (22) 234-09-36
e-mail: jan.winter@is.pw.edu.pl

Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór-Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy i Instytut Badań Stosowanych PW wraz z Polskim Komitetem Wielkich Zapór oraz Sekcją Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

20-21 września 2017

Sarbinowo

X Konferencja Naukowa "Inżynieria procesowa w ochronie środowiska" oraz mikrosympozjum „Bioinżynieria 2017”

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski
Tel.: (22) 234-62-78
e-mail: t.sosnowski@ichip.pw.edu.pl

25-27 września  2017

Warszawa, CZIiTT

7th IWA Odour and Air Emissions Conference.
  Tematyka: Odory i zanieczyszczenia powietrza

www.is.pw.edu.pl/iwaodours2017

konferencja międzynarodowa

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

dr inż. Radosław Barczak
Tel.: (22) 234-54-07
e-mail

26-28 września 2017

Warszawa

 

Workshop i Midterm Review Projektu RENOIR

renoirproject.eu

konferencja międzynarodowa

 

Wydział Fizyki
Samodzielna Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst
Tel.: (22) 234 71 33
e-mail: jholyst@if.pw.edu.pl

26-29 września 2017

Warszawa, Instytut Lotnictwa

AEROSPACE EUROPE: EASN-CEAS

https://easnconference.eu/

konferencja międzynarodowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj
Tel.: (22) 234-54-28, (22) 622-43-74
e-mail: goraj@meil.pw.edu.pl bprus@meil.pw.edu.pl

EASN, CEAS, PSAA, INSTYTUT LOTNICTWA

27-29 września 2017

Warszawa

Ogólnopolska konferencja użytkowników

http://whypl/

konferencja krajowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

mgr inż. Marcin Kosiński
Tel.: 503-435-652
e-mail: m.p.kosinski@gmail.com

Wrzesień 2017

Osieck - Warszawa

 

8th International Colloquium

Micro-Tribology 2017

konferencja międzynarodowa

 

 

Wydział Mechatroniki
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

dr inż. Zbigniew Kusznierewicz
Tel.: (22) 234-83-46
e-mail

Wrzesień 2017

Wrocław

Ogólnopolska konferencja pt. „Ochrona konsumenta na rynku finansowym”

konferencja krajowa

Wydział Zarządzania

dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof. PW
Tel.: (22) 234-84-32
e-mail: lech.gasiorkiewicz@pw.edu.pl

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Rzecznik Ubezpieczonych,
Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka

Wrzesień 2017

Warszawa

Konferencja Organizacyjno-Programowa Wydziału Zarządzania

konferencja krajowa

Wydział Zarządzania

dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW
Tel.: (22) 234-84-32
e-mail: anna.kosieradzka@pw.edu.pl

Wrzesień / październik 2017

Warszawa, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

IX Seminarium Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z cyklu „Sztuka i architektura kościołów w świetle liturgii”

konferencja krajowa

Wydział Architektury
Katedra Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego

prof. dr hab. inż. Konrad Kucza-Kuczyński
Tel.: (22) 234-52-10
e-mail

Kuria Metropolitalna Warszawska

Wrzesień / październik 2017

Brno

Mechatronics2017

konferencja międzynarodowa

Wydział Mechatroniki
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

dr hab. inż. Ryszard Jabłoński, prof. PW
Tel.:(22) 234-82-81
e-mail: yabu@mchpw.edu.pl

Brno University of Technology

  

Październik    

4-8 października 2017

Dubrownik

Chorwacja

The 12th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems-SDEWES

www.dubrovnik2017.sdewes.org

konferencja międzynarodowa

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii

prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec
Tel.: (24) 367-22-80
e-mail: gstku@mbox.pw.edu.pl

5-7 października 2017

Warszawa

„Modern Electrified Transport MET 2017"

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektryczny
Instytut Elektroenergetyki

dr hab. inż. Mirosław Lewandowski
Tel.: (22) 234-73-44
e-mail

Komitet Elektrotechniki PAN, Instytut Kolejnictwa, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Faculty of Traffic and Transport Sciences University of Zagreb, Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS

11-13 października 2017

Belgrade, Serbia

Workshop on Agent System and Applications (WASA)

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

dr hab. Maria Ganzha, prof. PW
Tel.: (22) 234-79-88
e-mail: maria.ganzha@mini.pw.edu.pl

17-20 października 2017

Bielsko Biała

Methods & Tools for CAE - concepts and applications-2017

konferencja międzynarodowa

 

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Instytut Podstaw Budowy Maszyn

prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski
Tel.: (22) 234-82-48
e-mail: jerzy.pokojski@wp.pl

20-21 października 2017

Bielsko Biała

 

XXV Polish - Ukrainian Conference on “CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems” CADMD 2017

konferencja międzynarodowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Instytut Podstaw Budowy Maszyn

dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. PW
Tel.: (22) 234-86-79
e-mail: robertzalewski@wp.pl

20-21 października 2017

Warszawa, MEiL PW, ITLiMS

Experiments in Fluid Mechanics 2017

Strona konferencji

konferencja międzynarodowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki
Tel.: (22) 234-74-44
e-mail: jack@meil.pw.edu.pl zaero@meil.pw.edu.pl

Październik 2017

Warszawa

Samochód autonomiczny-polskie propozycje

konferencja międzynarodowa

Wydział Transportu
Zakład Systemów Informtycznych i Mechatronicznych w Transporcie

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański
Tel.: (22) 234-54-09
e-mail: simt@wt.pw.edu.pl

Październik 2017

Warszawa

Ogólnopolska konferencja pt. „Zarządzanie kryzysowe-propozycje i wnioski dla administracji i gospodarki” (cykliczna konferencja, drugie wydanie)

konferencja krajowa

Wydział Zarządzania

dr inż. Grzegorz Rządkowski
Tel.: (22) 234-84-32
e-mail: grzegorz.rzadkowski@pw.edu.pl

Październik / listopad 2017

Warszawa , WA PW

Cykl Forum Konserwatorskie: „Autentyzm a rekonstrukcje w badaniach i pracach konserwatorskich”

„Autentyzm zabytku architektury-teoria naukowa a praktyka konserwatorska”

konferencja krajowa

Wydział Architektury
Zakład Architektury Polskiej

dr hab. inż. arch. Robert Kunkel, prof. PW
Tel.: (22) 628-06-87
e-mail: zap@arch.pw.edu.pl

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

  

Listopad    

6 -7 listopad 2017

Warszawa

Ogólnopolska konferencja naukowa "Zrównoważony rozwój Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce"

Strona wydarzenia

konferencja krajowa

WAiNS PW, Sejm RP, Fundacja Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej

Tomasz Tyc WAiNS PW
Tel.: (22) 234 64 22
 e-mail: konferencja_zr@ans.pw.edu.pl

7-9 listopad 2017

Warszawa

NICA days 2017

www.nica2017.if.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki
Zakład Fizyki Jądrowej

dr hab. inż. Marek Peryt
Tel.: (22) 234-73-75
e-mail: marekperyt@if.pw.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe CAMAC, JINR

10 listopad 2017

Warszawa

Slow Control 2017

www.slowcontrol2017.if.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki
Zakład Fizyki Jądrowej

dr hab. inż. Marek Peryt
Tel.: (22) 234-73-75
e-mail: marekperyt@if.pw.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe CAMAC, JINR

16-17 listopada 2017

Warszawa

Theory in Physics, Mathematics and Philosophy

www.icfo.ans.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

International Center for Formal Ontology (ICFO)

e-mail: office@icfo.ans.pw.edu.pl

23-24 listopad 2017

Warszawa

Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce

http://www.is.pw.edu.pl/iaq

konferencja krajowa

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

dr inż. Jerzy Sowa
Tel.: (22) 234-74-28, (22) 234-51-08
e-mail: jerzy.sowa@is.pw.edu.pl

dr inż. Maciej Mijakowski
e-mail: maciej.mijakowski@is.pw.edu.pl

23-25 listopad 2017

Zakopane

Międzynarodowa Konferencja „Urban Quality”

konferencja międzynarodowa

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Artur Badyda
Tel.: (22) 234-59-50
e-mail: artubadyda@is.pw.edu.pl

Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Produkcji, Fundacja na rzecz Młodych Naukowców, Young Scientists Council of Lviv Polytechnic National University

27 listopada 2017

Warszawa

IX Międzynarodowa Konferencja Systemy Mechatroniczne Pojazdόw i Maszyn Roboczych

Strona konferencji

konferencja międzynarodowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Instytut Pojazdów

dr inż. Marcin Jasiński
Tel.: (22) 234-81-18
e-mail: jachuu@simpw.edu.pl

Listopad 2017

Warszawa

Bezpieczeństwo w pojazdach samochodowych

www.ip.simpw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Instytut Pojazdów

dr hab. inż. Andrzej Reński, prof. PW
Tel.: 725-990-831
e-mail: arenski@simpw.edu.pl

Listopad 2017

Warszawa

Najnowsze Technologie w Transporcie Szynowym ART 2017

http://www.artik.info

konferencja międzynarodowa

Wydział Transportu
Zakład Telekomunikacji w Transporcie

dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW
Tel.: (22) 234-70-40
e-mail:msi@wt.pw.edu.pl

Instytut Kolejnictwa

Listopad 2017

Warszawa

Ogólnopolska konferencja pt. „DEMIST’17 Digital Economy: Management, Innovation, Society & Technology” (cykliczna konferencja, drugie wydanie)

konferencja krajowa

Wydział Zarządzania

dr inż. Artur Gąsiorkiewicz
Tel.: (22) 234-84-32
e-mail: artugasiorkiewicz@pw.edu.pl
kamil.sitarski@pw.edu.pl

27 listopada-1 grudnia 2017

Honolulu, HI (USA)

2017 IEEE Symposium on Computational Intelligence for Human-like Intelligence

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk
Tel.:(22) 234-72-65
e-mail: mandziuk@mini.pw.edu.pl

     

Grudzień    

1 grudnia  2017

Warszawa

 

XXV Sympozjum Naukowe „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska

Strona internetowa sympozjum

konferencja krajowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Instytut Pojazdów

prof. dr hab. inż. Stanisław Kruczyński
Tel.: (22) 234-87-81
e-mail: skruczyn@simpw.edu.pl

4-8 grudnia 2017

Będlewo

XLIII Konferencja Statystyka Matematyczna

konferencja krajowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

prof. dr hab. Jan Mielniczuk
Tel.:(22) 234-79-88
e-mail: jan.mielniczuk@mini.pw.edu.pl

5-8 grudnia 2017

Warszawa

Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej

konferencja krajowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Instytut Techniki Cieplnej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
Tel.: (22) 234-52-81
e-mail: badyda@itc.pw.edu.pl

Grudzień 2017

Warszawa

„SAFETY AND RELIABILITY IN TRANSPORT SYSTEMS”

konferencja międzynarodowa

Wydział Transportu
Zakład Telekomunikacji w Transporcie

dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW
Tel.: (22) 234-70-40
e-mail: msi@wt.pw.edu.pl

współorganizator - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

_______________________________________________________
 
Konferencje w poprzednich latach: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012