Znak Politechniki Warszawskiej

Zespół

Kierownictwo uczelni zaangażowane w proces wdrożenia od dnia 01.09.2020 r.:

 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba: Rektor
 • Prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz: Prorektor ds. Ogólnych
 • Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski: Prorektor ds. Nauki
 • Prof. dr hab. inż. Arch. Jan Słyk: Prorektor ds. Studiów
 • Prof. dr hab.. inż. Adam Woźniak: Prorektor ds. Rozwoju
 • dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni: Prorektor ds. Filii w Płocku

Kierownictwo uczelni zaangażowane w proces wdrożenia do dnia 30.08.2020 r.:

 • Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt: Rektor
 • Prof. dr hab. inż. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, Prorektor ds. Ogólnych

Zespół ds. wdrożenia

Decyzją JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta został powołany Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Do współpracy z Zespołem, Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych wyznaczyli Pełnomocników ds. wdrożenia logo HR, którzy weszli w skład Grupy Monitorującej.

Zespół

 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska
  Przewodnicząca Zespołu
  Wydział Zarządzania
 • dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Grażyna Kosikowska
  Biuro Organizacyjno-Prawne
 • Agata Kujawa
  Biuro Spraw Osobowych
 • dr Aleksandra Wycisk-Ficek
  Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
 • prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • prof. dr hab. inż. Roman Barlik
  Wydział Elektryczny
 • dr hab. Sylwester Robak
  Wydział Elektryczny
 • Maciej Kachniarz
  Przedstawiciel doktorantów
 • Agnieszka Dymicka
  Zespół ds. Nauki

Grupa monitorująca

Wydział 2020 rok
Wydział Administracji i Nauk Społecznych dr Radosław Puchta
Wydział Architektury dr inż. arch. Maciej Czarnecki
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Płock) dr inż. Mariola Nowacka
Wydział Chemiczny dr hab. inż. Marek Gliński
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych mgr Grzegorz Mańko
Wydział Elektryczny dr hab. inż. Dariusz Baczyński,
mgr Marzena Szafarowicz
Wydział Fizyki Martyna Galanciak
Wydział Geodezji i Kartografii mgr inż. Jakub Markiewicz
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska dr inż. Jarosław Olszak
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej dr hab. inż. Andrzej Krasiński
Wydział Inżynierii Lądowej dr inż. Tomasz Piotrowski
Wydział Inżynierii Materiałowej dr inż. Bartosz Michalski
Wydział Inżynierii Produkcji dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. uczelni
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (Płock) dr inż. Mariola Nowacka
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych prof. dr hab. Janina Kotus
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa dr inż. Antoni Kopyt
Wydział Mechatroniki dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni 
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych mgr inż. Krzysztof Ćwik
Wydział Transportu mgr inż. Karol Nehring
Wydział Zarządzania dr inż. Danuta Rojek