Znak Politechniki Warszawskiej

Nowa jakość w diagnostyce

Naukowcy pod kierunkiem prof. Elżbiety Malinowskiej z CEZAMAT-u i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej pracują nad urządzeniami diagnostycznymi do szybkiego oznaczania biomarkerów, w tym do wykrywania wirusów.

fot. pixabay

W dobie walki z koronawirusem coraz częściej podkreślane jest znaczenie testów – ich liczby, szybkości przeprowadzania i niezawodności. Rozwiązanie, nad którym pracuje zespół z PW, ma szansę w przyszłości znacząco pomóc służbom medycznym i pacjentom w takich trudnych sytuacjach jak trwająca pandemia.

Szybko i rzetelnie

Celem naukowców jest opracowanie innowacyjnej medycznej technologii szybkiego oznaczania różnorodnych analitów z wykorzystaniem elektrochemicznych biosensorów immunologicznych. W ramach projektu ma powstać w pełni funkcjonujące urządzenie do szybkiej, czułej i rzetelnej diagnostyki, możliwej do przeprowadzenia w trudnych warunkach, np. w sytuacji zagrożenia życia pacjenta.

Prof. Malinowska i jej zespół planują powstanie systemu diagnostycznego składającego się z kilku elementów: mikroelektronicznego czytnika, który będzie wykorzystywany przez lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych w warunkach pozalaboratoryjnych, jednorazowych kaset (kartridży) diagnostycznych służących do wykonywania określonych oznaczeń analitów białkowych i polipeptydowych z krwi, moczu, wymazu z nosa i innych próbek biologicznych oraz systemu zarządzania danymi pomiarowymi z infrastrukturą towarzyszącą.

Takie rozwiązanie pozwoli rozszerzyć zakres istniejących badań i zwiększyć możliwość oznaczeń uwzględniających różnorodne biomarkery i patogeny.

Samodzielnie i równolegle

Naukowcy chcą, by urządzenie było wykorzystywane do diagnostyki nie tylko w warunkach szpitalnych, ale – przede wszystkim – pozalaboratoryjnych. To ma ułatwić szybkie wykrywanie antygenów bakterii, wirusów i grzybów, biomarkerów chorób sercowo-naczyniowych czy hormonów.

Opracowywana technologia ma być stosowana przez samych pacjentów do autokontroli stanu zdrowia.

Ważnym elementem koncepcji jest nie tylko zapewnienie mobilności urządzenia, ale także miniaturyzacja elementów pomiarowych. Dzięki niej w czasie jednej analizy będzie można równolegle oznaczać kilka różnych analitów.

 
Czas realizacji: 01.12.2018–30.11.2021

Projekt „Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego oznaczania biomarkerów w płynach fizjologicznych i innych próbkach biologicznych ImDiag” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Beneficjenci: Politechnika Warszawska Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT (Lider), Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Screenmed Sp. z o. o.