Znak Politechniki Warszawskiej

Rozstrzygnięto konkurs na adiunkta do projektu NAWA: “Polskie Powroty”

Celem Programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. 

Logo Programu NAWA Polskie Powroty

Logo Programu NAWA Polskie Powroty

Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca. a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w programie przeprowadzono konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki. Członkowie Komisji postanowili rekomendować zatrudnienie dr. Seyeda Mehdiego Rakhtali jako kandydata, który został najwyżej oceniony według kryteriów przyjętych przez Komisję zgodnie z zapisami w Projekcie.

Politechnika Warszawska jest beneficjentem programu. Okres realizacji projektu to 01.05.2019 – 30.04.2023. Całkowita kwota przyznana naszej Uczelni to 2 133 000,00 zł

Więcej informacji o Programie Polskie Powroty 

Źródło: nawa.gov.pl