Znak Politechniki Warszawskiej

Nowy rozdział w rozwoju drogownictwa w Polsce

Zakończyły się prace badawcze w ramach projektu „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych”. Otrzymane wyniki dowiodły, że opracowane koncepcje konstrukcji nawierzchni z wykorzystaniem asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA pozwalają budować trwalsze i tańsze drogi. W projekcie uczestniczyli naukowcy z Politechniki Warszawskiej. 

Zdjęcie infrastruktury badawczej nowej Pracowni Zaawansowanych Badań Funkcjonalnych Mieszanek Mineralno-Asfaltowych na PW

W realizacji projektu wykorzystano infrastrukturę badawczą Politechniki Warszawskiej, fot. Wydział Inżynierii Lądowej

W październiku 2019 roku Politechnika Gdańska wspólnie z Politechniką Warszawską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie oraz spółkami Budimex, Grupą LOTOS i ORLEN Asfalt podpisały umowę na realizację projektu badawczego.

Większa trwałość i niższe koszty

Po trwających kilkanaście miesięcy pracach konsorcjum producentów i naukowców potwierdziło pozytywny wpływ asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami, czyli tzw. asfaltów HiMA (z ang. Highly Modified Asphalt) na właściwości funkcjonalne i trwałość zmęczeniową nawierzchni drogowej.

W ramach projektu opracowano propozycję nowych wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych w podbudowie, oszacowano koszty budowy, utrzymania i eksploatacji dróg oraz określono wskaźniki oddziaływania na środowisko nawierzchni asfaltowej, w której zostały zastosowane asfalty typu HiMA. Dowiedziono, że proponowane rozwiązania wpływają znacząco na wydłużenie cyklu życia nawierzchni oraz zmniejszenie kosztów budowy i utrzymania dróg.

Zespołem badawczym ze strony Politechniki Warszawskiej kierował prof. Jan Król z Wydziału Inżynierii Lądowej. W realizacji projektu wykorzystano infrastrukturę badawczą nowej Pracowni Zaawansowanych Badań Funkcjonalnych Mieszanek Mineralno-Asfaltowych Zakładu Technologii Budowy Dróg.

Pomoc dla projektantów i wdrożenie

Efekty zakończonych prac badawczych zostaną włączone do „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych”, powszechnie stosowanego przez projektantów dróg. Dzięki temu technologia stanie się bardziej przystępna. 

W najbliższych miesiącach firma Budimex wraz z partnerami zamierza wdrożyć rozwiązanie. W planach jest wykonanie próbnego odcinka drogi z zastosowaniem zaproponowanych rozwiązań. 

Więcej informacji na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej